Valla uudised

Uuest aastast AS Emajõe Veevärgil uued hinnad

Lisatud AS Emajõe Veevärgi kommentaar!

Täna teatase AS Emajõe Veevärk oma kliente uutest veevarustusteenuse ja reovee ärajuhtimise ning puhastamise teenuse hindadest. Uued hinnad on kooskõlastatud Konkurentsiameti 24.11.2020 otsusega nr 9-3/2020-012 ning hakkavad kehtima alates 01.01.2021.

Elva (välja arvatud Elva linn), Jõgeva, Kambja, Kastre, Luunja, Mustvee, Nõo, Peipsiääre, Põltsamaa, Räpina, Tartu ja Vinni valla tarbijatele
1) Vesi: 1,229 €/m3 käibemaksuta; 1,475 €/m3 koos käibemaksuga
2) Kanalisatsiooniteenus: 1,780 €/m3 käibemaksuta; 2,136 €/m3 koos käibemaksuga
3) Kanalisatsiooniteenus II hinnagrupp: 2,194 €/m3 käibemaksuta; 2,633 €/m3 koos käibemaksuga.

Elva linna tarbijatele
Vesi elanikele: 1,209 €/m3 käibemaksuta; 1,451 €/m3 koos käibemaksuga
Vesi ettevõtetele: 1,268 €/m3 käibemaksuta; 1,522 €/m3 koos käibemaksuga
Kanalisatsiooniteenus elanikele: 1,700 €/m3 käibemaksuta; 2,040 €/m3 koos käibemaksuga
Kanalisatsiooniteenus ettevõtetele: 2,020 €/m3 käibemaksuta; 2,424 €/m3 koos käibemaksuga

Elva Elu toimetuse hinnatõusu arvutus

Elva elanikest tarbijale tähendab see puhta vee hinnatõusuks +5.3% (vana hind 1.378 €/m3 ja uus 1.451 /m3) ning kanalisatsiooniteenuse hinnakomponendi puhul rekordilised +33.3% (vana hind 1.530 €/m3 ja uus hind 2.040 €/m3 kohta).

Mõlemat hinnakomponendi tõusu arvestades tähendab see kogu veekuupmeetri hinnatõusuks +20.1% (vana hind 2.908 €/m3 ja uus hind 3.491 €/m3). Kõik esitatud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

Elva Elu toimetus küsis hinnatõusu põhjuste osas selgitusi nii AS-lt Emajõe Veevärk, kui ka selle ettevõtte ühelt aktsionärilt Elva Vallavalitsuselt.

Elva Vallavalitsus ei kommenteerinud omalt poolt hinnatõusu

Elva Vallavalitsuse pressiesindaja valla seisukohta ei edastanud, vaid palus pöörduda hinnatõusu teemal AS Emajõe Veevärk poole.

AS Emajõe Veevärk selgitused hinnatõusu osas

Uuest aastat muutuvaid hindu kommenteeris AS Emajõe Veevärk juhataja Andres Aruhein järgmiselt.

“Hinna muutuse peamiseks põhjuseks on ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kavas ettenähtud ja teostatud investeeringute lülitamine veeteenuse hinda. Oluline on märkida, et pärast hinnatõusu kehtib üks hind kogu piirkonna üleselt. Varasemalt oli Elva linna ja selle lähiümbruse hind madalam kui ülejäänud piirkondades kuna 2013 aastal koostatud hind ei sisaldunud, vastavalt Konkurentsiameti veehinna arvutamise juhendimaterjalidele, investeeringuid Elva reoveepuhasti rekonstrueerimisse. Uus hind sisaldab nüüd investeeringuid Elva reoveepuhastisse.

AS Emajõe Veevärk põhiteenuste hinnad on püsinud muutumatuna 7 aastat. Antud perioodi jooksul on tarbijahinnaindeks ehk üldine elukallidus suurenenud ligikaudu 9% ning üleüldine palgakasv on Rahandusministeeriumi andmete kohaselt olnud 7 aasta jooksul ligikaudu 40%.  

Selle perioodi vältel on iga-aastaselt suutnud ettevõte teostatud suuremahulisi investeeringuid elutähtsa teenus kvaliteedi hoidmiseks ja tõstmiseks. Infrastruktuur tervikuna vananeb ja vajab pidevalt uusi investeeringuid, et tarbijale oleks tagatud nõuetekohase kvaliteediga joogivesi ja loodusesse saaks juhitud nõuetekohaselt puhastatud heitvesi. Kuna lähimas ja ka kaugemas tulevikus enam Euroopa Liidu ja Eesti riigi abifondidest toetusi ei plaanita veemajandusse anda, siis tuleb veehinda arvestada ka kulumikomponent, et elanikkonnale oleks tagatud  vajalikud reinvesteeringud. 
AS-il Emajõe Veevärk on seadusandlusega pandud kohustus tagada elutähtsa teenuse jätkusuutlikkus, veelgi enam just sellistel keerulistel aegadel kus tähtsustatakse hügieeni nõuete täitmist elanikkonna hulgas, näiteks kätepesu propageerimist.    

Arvestades, et keskmine elanik tarbib keskmiselt 70 liitrit ööpäevas ehk 2,2 kuupmeetrit kuus siis kulu suurenemine pärast hinnatõusu inimese kohta on 1,3 eurot. Kui Tartu maakonnas oli 2018. aasta andmetel leibkonnaliikme sissetulek 746 eurot siis uute hindade alusel kujunev kulu leibkonnaliikme kohta on 7,7 eurot ehk 1%. Eestis aktsepteeritakse kulu kuni 2,5% ja Euroopas kuni 4%.

AS Emajõe Veevärk veehind Eesti vee-ettevõtete statistika järgi jääb Eestis kalliduselt pigem keskmiste hulka”.

AS Emajõe Veevärk arvudes

Numbriline ülevaade AS Emajõe Veevärgi majandustegevusest 2019. aastal (leitav SIIT):

AS Emajäe Veevärk vee- ja kanalisatsiooniteenuste müügimahud ja müügitulu perioodil 2009-2019, müügimahu ühik kuupmeetrit (m3) ja müügitulu ühik eurot (eur), allikas: ettevõtte 2019. a majandusaasta aruanne

• veeteenuse müügimaht 0.87 mln m3, kanalisatsiooniteenuse müügimaht 0.79 mln m3;

• müügitulu kokku 2,92 milj. €;

• äritulud kokku 7.01 mln €, sealhulgas 4.10 mln € EU Sotsiaalfondi toetus põhivarade soetuseks;

• kasum 2.68 mln € (mõjutatud oluliselt SF 4.10 mln € suurusest toetusest), 2018. a kasum võrdluseks oli ainult 0.13 mln €;

• varade maht kokku 48.25 mln €;

• töötajate arv taandatuna täistööajale 31 (2018. a vastavalt 27 täiskohale taandatud ametikohta). Tööjõukulud kokku 0.78 mln €, sh ettevõtte juhatusele makstud tasu 42 000 € ja nõukogule (kuus liiget) 11 570 €.

Elva Elu

Sildid
Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.
Vaata veel lisaks
Close
Back to top button
Close
X