KogukondKohalik VõimPuhjaValla uudised

Hakatakse arutama Puhja vana kooli edasist tulevikku

Elva Vallavalitsus kutsub 3. novembril kell 18 Puhja seltsimajja Puhja vana koolimaja tuleviku arutelule. Elva Vallavalitsus tutvustab hoonega seotud tegevusi ja vana koolihoone alternatiivina aktiivala.

Elva Elu toimetus uuris Puhja ajaloo ja eluga hästi kursis olevalt Aarne Salolt maja praegust ehitustehnilist seisukorda. Hoone on valminud 1937. a ja on üks väheseid eestiaegseid säilinud maju Puhja alevikus. Viimane ehituslik ekspertiis tehti hoonele veidi rohkem kui kümme aastat tagasi – 2009. a. Salo sõnul vajab hoone katus kiiremas korras vahetust, kuna mõnedes kohtades laseb see vett läbi, kuid majavammi ei tohiks hoones sees olla ja hoone on iseenesest tugev. Hoonel olevat praeguse eterniit-katuse kihi all eelmine algupärane valtsplekist katusekiht, mis sai II Maailmasõja ajal kuuli- ja mürsukildude poolt kahjustatud.

Puhja kooli vana hoone 2019. a lõpus, foto Peeter Arro / ajapaik.ee

Puhja vana koolimaja on kohalikule elanikkonnale tähtis, kuna selles on õppinud ja kasvanud arvukad põlvkonnad puhjakaid ja ümberkaudsete perede lapsi ja noori.

Suur osa puhjalastest on Puhja koolimaja saatuse pärast mures, kuna hoone võidakse lammutada. Aarne Salo sõnul on kooli vilistlased kahetisel arvamusel, kas maja lammutada või see säilitada, kuid pigem ollakse siiski kohalikele kalli ajaloolise hoone säilitamise ja rekonstrueerimise poolt.

Hoones mingis osas võiks olla kohalikku ajalugu tutvustav muuseum, selles võiks toimuda kohalike seltside tegevus, kuna seltsimaja pinnad on sageli ülekoormatud. Kui ajalooline koolimaja täielikult renoveerida, saaks seda kasutada kooli uue osa laienduspinnana ja kohalike noorte huvihariduse tarbeks. Kooli aula olevat väga hea kõlaga ja selles saab korraldada kogukonnaüritusi ja ka väiksemaid kontserte.

Kaitseliidu ohvitser Aarne Salo kinnitas veel järgmist: seda maja võib meil tulevikus rohkem vaja minna, kui neid moodsaid klaasist karpe!

Puhja vana koolimaja tulevikuplaanide osas on küsitud arvamust ka Elva Vallavalitsuselt. Abivallavanem Mikk Järv tutvustas järgmist vallavalituse plaani.

Puhja vana koolihoone lammutuse puhul ei jääks ala seisma tühja platsina. Sinna on plaanis rajada mitme funktsiooniga õueala, kus oleks markeeritud ka vana koolimaja ning jäädvustatud hariduselu ajalugu.

Puhja koolis toimunud kevadisel koosolekul vallavalitsuse jagatud küsitluslehe tagasiside põhjal oli aktiivne õueala kõige sagedasem vastus küsimusele „Mis võiks olla vana koolihoone asemel, kui hoonet enam ei ole?“.

Elva Elu

Sildid
Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.

Sarnased artiklid

Back to top button
Close
X