EttevõtlusKohalik VõimKultuur

Luunja, Nõo ja Tartu valla volikogud toetasid Euroopa kultuuripealinna koostöölepingut

Neljapäeval 27.08.2020 kiitsid Nõo, Luunja ja Tartu valla volikogud heaks sihtasutusega Tartu 2024 sõlmitava koostöölepingu, mis käsitleb Euroopa kultuuripealinna ettevalmistusi ja ühist elluviimist Lõuna-Eestis. Lepingus on kirjeldatud kultuuripealinna programmi loomise, turundamise ja rahastamise aluspõhimõtted aastateks 2021-2025. Lisaks suursündmuse edukale elluviimisele toetab koostööleping pikaajaliste positiivsete mõjude saavutamist Lõuna-Eesti kultuuris ja majanduselus.

“Tänased volikogude otsused on kahtlemata verstapostiks Tartu linna ja Lõuna-Eesti omavalitsuste partnerluses eduka Euroopa kultuuripealinna nimel. Koostööleping annab meile tugeva aluse, et korraldada ühiselt üks Eesti 2024. aasta tippsündmustest, mille edukast ja silmapaistvast teostumisest võidab nii meie regioon kui terve riik,” kinnitas sihtasutuse Tartu 2024 juht Priit Mikk.

SA Tartu 2024 juht Priit Mikk (foto: Mana Kaasik)

“Tartu 2024 nimel tehtava koostöö põhimõtted sõnastati omavalitsuste ja maakondlike arendusorganisatsioonide osalusel ning ma tänan kõiki, kes on juba panustanud oma aega ja energiat, et liikuda üheskoos edasi Euroopa kultuuripealinna teel,” sõnas Priit Mikk, rõhutades samas, et arutelud valla- ja linnavolikogudes jätkuvad, sest kokku on koostöölepinguga kutsutud liituma 19 Lõuna-Eesti omavalitsust.

Koostöölepingu põhimõtted

Koostöölepingus kinnitavad Tartu linna poolt asutatud sihtasutus Tartu 2024 ja omavalitsused, et Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 viiakse ellu osapoolte igakülgses koostöös ning ühiselt pingutatakse selle nimel, et kõigis omavalitsustes toimuks selle raames unikaalseid sündmusi.

Lepingus on kirjeldatud valdade ja linnade ning sihtasutuse Tartu 2024 mitmetasandiline koostöö. Oluliste küsimuste arutamiseks ja info vahetamiseks luuakse võrgustikud nii omavalitsuste juhtidele, kultuuritöötajatele kui kommunikatsioonispetsialistidele.

Tartu 2024 koostöölepingut toetanud Luunja Vallavolikogu

SA Tartu 2024 teeb tihedat koostööd ka Lõuna-Eesti maakondlike arendusorganisatsioonidega. Iga kaasatud maakonna arendusorganisatsiooni ja Viljandi linnavalitsuse poolt nimetatud kultuurijuht kuulub kultuuripealinna programmi ettevalmistavasse regionaalsesse ekspertkomisjoni, mis nõustab sihtasutust kultuuripealinna programmi regionaalse osa ettevalmistamisel.

Samuti on koostöölepingus määratletud finantseerimispõhimõtted, mis on arvutatud vastavalt omavalitsuse elanike arvule printsiibil, et teiste avalikust või erasektori pärit rahastajate toetus tegevuste elluviimiseks on suurem kui konkreetse omavalitsuse panus.

Tartu 2024 koostöölepingut toetanud Tartu Vallavolikogu

Koostöölepingule lisandub igal aastal sihtasutuse ja iga omavalitsuse vaheline tegevuskava. Aasta lõppedes esitab SA Tartu 2024 vastavale omavalitsusele aruande tegevuskava elluviimise kohta. Esimesed tegevuskavad koostatakse 2021. aastaks ning esimesed aruanded 2022. aasta alguseks.

Tartu 2024 koostöölepingut toetanud Nõo Vallavolikogu

Koostöölepingu sõlmimine

Käesoleva aasta sügisel arutatakse Tartu 2024 koostöölepingu sõlmimist Viljandi linna ning Põlva, Tartu, Valga ja Võru maakonna omavalitsuste volikogudes.

Lõuna-Eesti on liikunud Euroopa kultuuripealinna poole samm-sammult. Juba 2018. aasta jaanuaris otsustasid Tartus kohtunud omavalitsusjuhid, et 2024. aasta Euroopa kultuuripealinna konkursil kandideeritakse tiitlile ühiselt. Aasta hiljem, konkursi lõppvoorus, sõlmisid Tartu linna ja 19 Lõuna-Eesti omavalitsuse juhid Suure Munamäe tornis ühiste kavatsuste kinnituseks ka hea tahte koostöölepe.

Pikaajalise, eri tegevusvaldkondi katva Tartu 2024 koostöölepingu ettevalmistamine algas eelmise aasta augusti lõpus, kui rahvusvaheline sõltumatu ekspertkomisjon nimetas 2024. aasta Euroopa kultuuripealinnaks Tartu koos Lõuna-Eestiga.

Euroopa kultuuripealinna ettevalmistusi ja elluviimist koordineerib Tartu linna asutatud sihtasutus Tartu 2024. Sihtasutuse töö kultuuri- ja haridusprogrammi, turundustegevuste jm elluviimiseks lähtub kultuuripealinna tiitli pälvinud Tartu 2024 kandidatuuriraamatust ja loovkontseptsioonist pealkirjaga Ellujäämise Kunstid.

Sildid
Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.
Back to top button
Close
X