KogukondKohalik VõimVaba AegValla uudised

Elva Kesk tänav ja väljak saavad valmis detsembrikuu alguseks

Elva Kesk tänaval käivad detsembri alguseni veel viimased toimetused, et ligi aasta kestnud valla peatänav ja väljak saaksid valmis. Kindlasti vajab uus lahendus veel kõvasti harjumist, sest iga suurem muutus tekitab alguses inimestes kartusi.

Seni on peamiselt kurdetud liiga kitsa tänava üle. Osalt on see olukord tingitud veel käimasolevast ehitusprotsessist, kus piirdeaiad ja ohutustorbikud kitsendavad tänava laiust, kuid ka autojuhid ise takistavad oma hoolimatu parkimisega tänaval liiklust. Praegu pargitakse otse peatumise keelumärgi all, keset tänavat või täies mahus jalgrattateel. On olnud näiteid, kus sõidetakse üle haljasala või otse jalakäijatele mõeldud keskväljakule.

Selleks, et kogu tänav ja ka keskväljak oleksid ning jääksid kõigile meeldivalt kasutamiseks, palume pöörata tähelepanu liiklusmärkidele ning sellele, kus asub näiteks haljasala. Hoiame üheskoos pikka aega oodatud tulemust!

Ehitus kestab detsembri alguseni

Ehituslepingus esialgu kirjas olnud tähtaeg, 29. oktoober, on veidi edasi lükkunud erinevatel põhjustel. Toome siinkohal välja viimase aja olulisemad muudatused. Hanseni allee järvepoolsesse otsa on ette nähtud vaiadele rajatud terrass. Kahjuks ei olnud võimalik seda teostada projektijärgsete lahendustega. Terrass on ette nähtud rajada 14 vaiale, millest 6 on projekteeritud järve, pikkusega 9 m.

Esimesed vaiad suruti ca 18 meetri sügavusele, kuid sellel sügavusel ei tulnud veel kandvat pinnast vastu. Vaiade läbipainde tõttu ei ole pikemate vaiade rajamine aga mõistlik ja läheks väga kulukaks. Töövõtja esitas ettepaneku rajada terrass ujuvpontoonidele. Lähtuvalt materjalide tellimisajast, ettevalmistus- ja paigaldustööde teostamisest on objekti valmimistähtaeg novembri lõpp.

Muudatused haljasala hoidmiseks

Teine suurem murekoht on seotud Kesk tänav 17 sissesõiduga. Vastavalt põhiprojekti lahendusele on kinnistu sissesõit lahendatud punase mõisakivisillutisega. See sissesõit on Kesk tn 17 kinnistu taga asuva tootmishoone ladudele ainus juurdepääsutee, mida kasutavad materjalide transpordiks ka veoautod. Sellest tulenevalt ei ole kivisillutis antud asukohas püsiv ja mõistlik lahendus, kuna veoautode koormuse tulemusel laguneb selline katend kiiresti.

Peale selle on sõidutee laius 5,5 meetrit ning projektse sissesõidu laius vaid 4 meetrit, millega ei ole tagatud veokitele vajalikud pöörderaadiused. Kardetavasti hakkavad veokid keerama üle servade (haljasala, täringukivid, äärekivid jms), mille tulemusena laguneks projektijärgne rajatav lahendus. Arhitektid esitasid sellele kohale uue lahenduse.

Kuna muudetud lahendus eeldab istutuskastide väljakaevet, mahasõidule täiendavate liiv-ja killustikaluste ehitamist, asfalteerimistööde teostamist, teekattemärgistust, servades kivitööde ja haljastuse lõpetamist, siis tegeletakse ka nende tööde lõpetamisega.

Peale selle vajab ümbertegemist ka Kesk tn 17 parkla serv. Praegu on tekkinud olukord, kus parkla ja kergliiklustee vahele jääb kõigest kitsas haljasalariba ja parkla ise asub kergliiklusteest kõrgemal. Samas ei ole ühtegi takistavat piiret, mis tõkestaks sõidukite sõitmist üle parkla ääre ja kitsa haljasalariba kergliiklusteele. Selline olukord on aga ohtlik kergliiklusteel liiklejatele. Arutatud on erinevaid lahendusi ja töövõtja on esitanud muudatusettepaneku – paigaldada servale äärekivid. Materjalide tellimiseks ja tööde teostamiseks kulub oma aeg, mis tähendab, et need tööd lõpetatakse novembri keskel.

Peale selle on olnud muudatusi veel trasside ümbertõstmisel, valgustuslahenduste korrigeerimisel, eramajade sissesõitude täiendaval projekteerimisel. Ehitusprotsessi mõjutas ka selle suve suursündmus Rally Estonia Elva linnakatse, mille jaoks tuli täiendavalt asfalteerida alad, mis jäid rallirajale. Õnneks aitasid soodsad ilmaolud ja varakult planeeritud tööd Elva linnakatse toimumisele kaasa, et praegused ralli maailmameistrid said Elvas võistelda.

Kuna meie kõigi soov on, et lõpptulemus oleks kaunis ning kõigile nauditav, siis palume mõistvat suhtumist ehitustöödesse, mis loodetakse lõpetada 6. detsembriks.

Lugu ilmus: blogi.elva.ee

Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.

Sarnased artiklid

Back to top button
Close
X