Kohalik Võim

Ehitisregistri andmete korrastamiseks on aega kuni 2020. aasta 1. jaanuarini

Tulenevalt ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadusest on kõigil omanikel kohustus Ehitisregistris andmed üle kontrollida ja need vastavalt seadusele korrastada. Ehitisregistri andmete korrastamiseks on seaduse kohaselt aega kuni 2020. aasta 1. jaanuarini.

Andmete korrastamise käigus tuleb kanda ehitisregistrisse sinna seni kandmata hooned ja parandada või lisada sealt puuduvad andmed.

Eelnenust tulenevalt palume kõikidel elanikel kontrollida oma kinnistutel asuvate suuremate, kui 20 m² ehitisealuse pinnaga hoonete ehitamise seaduslik alus (ehitusluba, kasutusloa olemasolu) ja kas ehitis on ehitisregistris olemas või mitte. Kasutusluba ei vaja ehitised, mis on ehitatud enne 1995. aastat ja mida kasutatakse algsel eesmärgil.

Majaomanikud saavad Ehitisregistri (sisestades otsinguribale kinnistu aadressi või katastrinumbri) vahendusel veenduda, et kõik nende kinnistul asuvad või sinna ehitatud hooned ja rajatised on kantud registrisse ja kõik andmed on registris kajastatud õigesti.

Kui ilmneb erinevus registriandmete ja tegelike andmete vahel, on omanikul võimalus esitada taotlus andmete parandamiseks. Elva Vallavalitsusele esitatava taotluse või teavituse vorm sõltub sellest, millise ehitisega on tegemist.

Üldjuhul on ehitise andmete kandmiseks ehitisregistrisse tarvis ehitiste asendiplaani ning jooniseid (varasem ehitusprojekt või ülesmõõdistus). Lisaks tuleb täita vormikohane andmete esitamise teatis iga ehitise kohta. Eluhoone puhul tuleb esitada ka lisa 1 eluruumi andmetega. Vajalikud blanketid hoonete andmete ehitisregistrisse kandmiseks leiab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi veebilehelt.

Samuti tuleb üle kontrollida, et registris oleks või saaks sellesse kantud kõik kinnistul tehtud muudatused. Lisada tuleb rajatised, mis on kinnistule ehitatud või siis esitada avaldus lammutatud asja registrist kustutamiseks.

Olemasolevate ehitiste ehitisregistrisse kandmiseks palume kõigepealt üles otsida kõik dokumendid, mis ehitiste ja kinnistuga seotud, ning ühendust võtta vajalike juhiste saamiseks Elva Vallavalitsuse ehitusspetsialistidega:

Eneken Padar    730 9884             eneken.padar@elva.ee

Riina Sirel            730 9884             riina.sirel@elva.ee

Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.

Sarnased artiklid

Back to top button
Close
X