Kohalik VõimValla uudised

Täna toimub Elva Vallavolikogu istung. Päevakorras ka umbusaldushääletus Mikk Järvele

Täna kell 16 toimub Elva Vallamajas Vallavolikogu istung järgneva päevakorraga:

Päevakorra projekt: 1. Vallavalitsuse informatsioon Ettekandja: abivallavanem Marika Saar, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks, vallamajandusosakonna juhataja Hegri Narusk 2. Ühinemislepingu muutmine Ettekandjad: abivallavanem Marika Saar, volikogu esimees Maano Koemets 3. Nõusoleku andmine eraüldhariduskoolile tegevuskulutoetuse eraldamiseks Ettekandja: abivallavanem Marika Saar 4. Koerte ja kasside pidamise eeskiri Ettekandja: abivallavanem Marika Saar 5. Kinnistu osa kasutusse andmine otsustuskorras Ettekandja: abivallavanem Mikk Järv 6. Asustusüksuse nime muutmine Ettekandja: abivallavanem Mikk Järv 7. Käärdi alevikus Rukki tn 2a krundi Rõngu valla üldplaneeringut muutva detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine Ettekandja: abivallavanem Mikk Järv 8. Tartu maakonna arengustrateegia tegevuskavasse Elva valla projektide esitamine Ettekandja: abivallavanem Mikk Järv 9. Elva Vallavolikogu 15. juuli 2019 otsuse nr 1-3/137 „Rannu alevikus soojusenergia tootmine ja valla hoonetele soojuse ostmine” kehtetuks tunnistamine Ettekandja: volikogu liige Vahur Jaakma 10. Umbusaldusavaldus Ettekandja: volikogu liige Mati Miil 11. Informatsioon ja sõnavõtud

Tavapärasest erilisemaks teeb istungi selle koosseisu esimene umbusaldushääletus. Opositsiooni 8 saadikut on algatanud umbusaldamise abivallavanem Mikk Järvele. Kesksuvel koostatud umbusaldamise algatamise avaldus on saanud ajendi sündmustest seoses Rannu soojamajandusega. Täpsem avalduse tekst on kättesaadav siit – Umbusaldusavaldus

Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.

Sarnased artiklid

Back to top button
Close
X