KogukondValla uudised

Aasta Teo/Aasta Tegija kandidaate oodatakse 18. jaanuarini. Spordivaldkonna tunnustuste ettepanekuid 16. jaanuarini ning kultuurivaldkonna tunnustuste ettepanekuid 20. jaanuarini.

Spordivaldkonnas tunnustatakse selle aasta parimaid sportlasi erinevates vanuseklassides:

1) Aasta noormees vanuseklassides kuni 12 aastat, 13-14 aastat, 15-16 aastat, 17-18 aastat;
2) Aasta neiu vanuseklassides kuni 12 aastat, 13-14 aastat, 15-16 aastat, 17-18 aastat;
3) Aasta naisjuunior vastava spordiala vanuseklassis;
4) Aasta meesjuunior vastava spordiala vanuseklassis;
5) Aasta meesveteran vastava spordiala vanuseklassis;
6) Aasta naisveteran vastava spordiala vanuseklassis;
7) Aasta meessportlane vastava spordiala vanuseklassis;
8) Aasta naissportlane vastava spordiala vanuseklassis;
9) Aasta võistkond;
10) Aasta treener.

Peale selle valitakse komisjoni ja rahvahääletuse tulemusel aasta spordisõberaasta spordihing ning aasta sporditegu. Sportlaste tunnustamine toimub jaanuari lõpus.

Ettepanekuid Aasta Tegu/ Aasta Tegija aunimetuse saajale saab esitada 18. jaanuarini 2019. Aasta Tegu/Aasta Tegija aunimetus antakse tunnustusena isikule või ühendusele, kes on oma tööalase või ühiskondliku tegevusega paistnud  aasta jooksul silma  erilise tulemuslikkusega majanduse, kultuuri, hariduse, spordi, sotsiaalelu, kohaliku omaalgatuse või muus valdkonnas ning on rikastanud kogukonnaelu ja toonud vallale tuntust.

Ettepanekuid Aasta kultuuritegija tunnustuse andmiseks saab esitada 20. jaanuarini 2019. Aasta kultuuritegija aunimetus antakse isikule, kelle töö ja saavutused on oluliselt kaasa aidanud kultuuriväärtuste loomisele, hoidmisele ja edasikandmisele Elva vallas.

Aasta kultuuritoetaja aunimetus antakse isikule või organisatsioonile, kes on olulisel määral Elva valla kultuurielu edendamisse panustanud.

Laureaadid valib välja Elva vallavalitsuse moodustatud komisjon ning aunimetus ja tunnustused antakse üle vabariigi aastapäeva aktusel. Ettepanekud aunimetuse andmiseks on oodatud Elva valla veebilehe e-vormil, e-postil elva@elva.ee või kirjalikult Elva Vallavalitsuses (Kesk tn 32, Elva linn).

Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.

Sarnased artiklid

Vaata veel lisaks
Close
Back to top button
Close
X