HaridusKogukondKohalik Võim

Täna toimub Elva valla laste ja perede heaolu visioonipäev

Rõngu Rahvamajas toimub täna, 3. jaanuaril, laste ja perede heaolu visioonipäev, mis keskendub ennetusele ning koostööle Elva vallas.

Elva abivallavanem Marika Saar ütles, et laste ja perede heaolu toetamine on väljakutseid pakkuv valdkond, kus peamine eesmärk on valdkondadeülene ladus koostöö, tõhus lastekaitsesüsteem ning lapsevanemate nõustamine. „Tänane visioonipäev keskendub abivajavate laste ja perede märkamisele ning toetamisele – otsime erinevate osapooltega töörühmades vastuseid küsimustele, mis aitaksid meie asjatundjad nende igapäevatöös,“  sõnas Saar.

„Eelmise aasta visioonipäeva ühe ettepanekuna on Elva vallas loodud laste ja perede komisjon ning toimunud on erinevad võrgustikukohtumised, käivitatud on vanemlusprogramm „Imelised aastad“ ning oleme tegelenud lastekaitsemeeskonnatöö tõhustamisega“,“ tõi Saar näiteid eelmise visioonipäeva mõjudest.

Visioonipäeval esineb Sotsiaalkindlustusameti ennetusvaldkonna juht Barbara Haage, kes kõneleb ennetustööst Eestis ning räägib täpsemalt, kas ja kuidas seda praegu tehakse. Endine noorsoopolitseinik, Kõrveküla Põhikooli sotsiaalpedagoog Marina Paddar räägib Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest tulenevatest võimalustest käitumisraskuste ja erivajadustega laste toetamisel.

Samuti tutvustavad Elva Vallavalitsuse ametnikud valla lastekaitsemeeskonna tööd. Elva Laste- ja Perekeskuse tutvustab lastele ja peredele suunatud teenuseid ning töörühmades toimuvad arutelud teemadel: ennetustöö võimalused, mõjutusvahendid koolis ja lasteaias, koostöö korraldamine vallas, koostöö lapsevanematega ja alaealine õigusrikkuja kui abivajaja.

Visioonipäevale on kutsutud Elva valla koolide ja lasteaedade juhid, tugispetsialistid, noorsootöötajad, lastekaitse- ja haridusspetsialistid ja teised partnerid, kes tegelevad laste ja perede heaolu tagamise ja toetamisega. Seesugust visioonipäeva korraldatakse Elva vallas teist korda.

Lisainfo:
Marika Saar, abivallavanem
tel 522 7013

Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.

Sarnased artiklid

Vaata veel lisaks
Close
Back to top button
Close
X