Kohalik VõimValla uudised

Elva Vallavolikogu võttis vastu 2019. aasta eelarve

Elva Vallavolikogu võttis täna toimunud istungil 27 poolthäälega vastu valla eelarve, mille kogumaht koos investeeringutega on 27,4 miljonit eurot.

  1. aastal on investeeringute maht Elva vallas 6,12 miljonit eurot, mis on ligi neljandik eelarve mahust ja millest suur osa koosneb saadavatest toetustest. Kavandatud investeeringutest kaetakse 1,85 miljonit eurot saadavate sihtfinantseeringutega, 3,72 miljonit eurot võetavate laenudega ning 0,55 miljonit eurot valla eelarvevahendite arvelt.

Suurimad investeeringud on seotud Elva spordihoone rajamise, Elva linnasüdame kaasajastamise ning Rannu, Puhja ja Konguta koolide kaasajastamisega.

Peale selle investeeritakse veel näiteks Aakre Rahvamaja hoone kaasajastamisse, Ulila keskuse rekonstrueerimisse, Rõngu kõnniteede ja jalgteede ehitamisesse, tänavavalgustuse ehitusse ja renoveerimisse, Puhja staadioni uuendamisse ja Elva lasteaed Õnneseen kaasajastamisse.

Valdkondade lõikes planeeritakse enim investeeringuid vaba aja, kultuuri ja religiooni valdkonnas (44,6% eelarvest) ning majandusvaldkonnas (29,6%), kus investeeringud kaetakse suures osas sihtfinantseerimisel saadud toetustest ja haridusvaldkonnas (16,1%).

Elva vallas on 2018. aasta 1. detsembri seisuga 14671 elanikku. Elva valla maksumaksjate arv oli 2018. aastal Maksuametile esitatud tulu- ja sotsiaalmaksudeklaratsiooni alusel 6380 inimest ja keskmine sissetulek kuus 1077 eurot (2018. aasta augusti seisuga).

Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.

Sarnased artiklid

Back to top button
Close
X