Kohalik VõimValla uudised

Sihtasutus ühendab Elva valla spordi ja kultuuri

Elva Vallavalitsus

  1. november 2018

PRESSITEADE

Sihtasutus ühendab Elva valla spordi ja kultuuri

Eilsel Elva vallavolikogu istungil muudeti 26 poolthäälega Sihtasutuse Elva Kultuur nime ja sihtasutuse põhikirja. Sihtasutuse uus nimi on Elva Kultuur ja Sport ning sihtasutus hakkab muuseas haldama uut spordihoonet.

Elva vallavolikogu esimees Maano Koemets ütles, et Sihtasutuse Elva Kultuur põhikirja muutmine on samm ühtse valla poole, kus spordivaldkonda ja turismi korraldatakse kogu vallas terviklikult. Eesmärk on ka kultuurivaldkonna teenuste arendamine ning valla spordi- ja turismivaldkonna koordineeritud juhtimine.

Elva vald valmistab praegu ette spordihoone hanget ning sellega seoses tekkis vajadus ka hoone haldamise korraldamiseks. „Tulenevalt kogemusest kultuurikeskuse rekonstrueerimisel on mõistlik hoone ehitus ja haldus korraldada vallale kuuluva sihtasutuse kaudu,“ selgitas abivallavanem Marika Saar. Ka teised spordiobjektid vajavad hooldamist ja haldamise korraldamist.

Elva Vallavalitsus pidas otstarbekaks mitte moodustada uut spordi sihtasutust, vaid seetõttu korraldada ümber juba olemasoleva sihtasutuse Elva Kultuur ülesanded. „Sihtasutuse kaudu spordihoone ehitamine ja majandamine on vallale majanduslikult mõistlikum ja organisatsiooniliselt vajalik samm,“ ütles Maano Koemets. „Oluline on, et hoolimata tihedast koostoimimisest oleks iga valdkonna eest kindel vastutaja ja et ükski teema ei jääks teise varju,“ lisas abivallavanem Marika Saar.

Muudatusega lisanduvad sihtasutusele täiendavad ülesanded spordivaldkonnas: spordisündmuste korraldamine, spordirajatiste ehitamine, olemasolevate spordiehitiste majandamine, aastaringselt mitmekülgsete sportimisvõimaluste loomine ja vara kasutamise võimaldamine sporditegevuse korraldamiseks. „Samuti laste- ja noortespordi ning tervisespordi ja saavutusspordi arendamiseks vajalike tingimuste loomine,“ lisas abivallavanem.

Sihtasutus tegeleb ka turismialase arendustöö edendamise, piirkonna turunduse ja turismitoodete arendamise ning piirkonna kultuuri- ja turismialase maine edendamine, sh spordialase maine kujundamine, mis oli juba varasemalt sihtasutuse ülesanne.

Lisainfo:

Marika Saar, abivallavanem

marika.saar@elva.ee või tel 522 7013

Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.

Sarnased artiklid

Back to top button
Close
X