Kohalik VõimToimetaja veergValla uudised

Viimaseid samme vanaviisi – fakte vallavolikogu istungilt.

1.oktoober oli tänavu eriti tähtis päev.

See kivi tuleb muidugi läkitada nende kapsaaeda, kes igasuguseid tähtpäevi välja mõtleb, kuid 1.oktoobri osas on liig, mis liig. Selle nädala esimesel päeval tähistati nii rahvusvahelist muusikapäeva, eakate päeva, kui ka omavalitsuste päeva. Märgiti päeva, mil 120 aastat tagasi Nikolai II ajas juudid Vene suurlinnadest välja ning päeva, mil naabrirahva suur juht vallandas II Tšetšeenia sõja jne.,jne. Elva vallamajas toimus sel päeval vallavolikogu korraline istung. Kuigi pressiteade ürituse kohta eile juba ilmus, pakuks ka pisut laiemat infot.

Oli põnev, kuidas saadakse hakkama uue tarkvaraprogrammiga VOLIS, mille puhul volinikud võinuks rahulikult tööl või kodus istuda ja arvuti abil foorumist osa võtta. Elu kinnitas veel kord, et IT-uuendusi võtavad lennult omaks vaid koolieelikud. Vanematele inimestele on vaja abi ja näpuga ettenäitamist. Otsustati pidada istungit vanal heal viisil ehk, nagu mainis üks volinikest, „Teeme käsitsi edasi“.

Tavakohaselt tegi ettekande valla täitevvõimu tööst vallavanem Toomas Järveoja. Humoorikalt lipsas seinale kinnitatud suurekraanilt läbi võidusõiduauto. Arvatavasti Järveoja-juunioriga kaardilugeja rollis. Üllatavalt palju on vallavalitsuses personali liikumist. Sotsiaalalal on valmis jõudu proovima Hille Kask, vaatevälja on jäänud ka võimalik uus kommunikatsioonijuht. Ees on kolm töövestlust ning otsitakse finantsjuhti.

Olulisematest arendusobjektidest nimetas vallavanem teedehooldust, millekohast lepingut tahetakse sõlmida kuni 2022.aastani. Valmis on spordihoone projekt ja lähiajal kuulutatakse sellele välja ehitushange. Tööle on asunud valla laste ja perede komisjon, kus koos asjatundjad, sh. ka politsei esindaja. Kaasava eelarve rakendamiseks oli laekunud 25 ettepanekut. Esmaspäeval teatati, et 2.oktoobril (eile) tehakse Rõngu rahvamajas saalomonlik otsus, millised pakkumised sõelale jätta.

Vallavalitsuse raportit läbis punase niidina sõnum, et otsa on saamas uue valla esimene tegevusaasta. Reedel, 5.oktoobril tunnustatakse valla tublimaid pedagooge, 27.oktoobril tuleb Rannu rahvamajas uue valla esimene sünnipäevapidu, 1.detsembril kavatsetakse tunnustada valla kogukonna tublimaid aktiviste jne.

Mitmeid üritusi on kavas valla ettevõtlusnädala raames, sealhulgas 4.oktoobril peetakse jaamahoones maha aruteluhommik „Ettevõtlik Elva vald – väljakutsed ja võimalused“. Teostust ootavad kergliiklusteed. Rõngu kiriku piirkonnas oodatakse parkla rajamist. Samas piirkonnas tahavad Rõngu vabatahtlikud päästjad ka oma depood.

Volinik Rein Abel palus täpsustust, miks teehooldushanke puhul on nõudeks pandud 17 traktori olemasolu. Vastuseks tuli, et see on välja toodud töömahu (-tundide) alusel. Vastav hange on välja kuulutatud 6 aastaks.

Teise päevakorrapunktina anti sõna Raivo Tammiksaarele, MTÜ Eesti Andmesidevõrk esindajale. Teemaks „Internet igasse kodusse“ ehk IT viimine maamajadeni. Volinikele anti teada, et 2013.aastal sai Eestis valmis baasvõrk ja nüüd on aeg jaotusvõrgu käes. Baasvõrku haldab MTÜ, jaotusvõrgu rajamisele on üles kutsutud operaatorfirmad, omavalitsused ja eraisikud. See tähendab, et maaelanik peab kõvasti rahakotti paotama, eriti kuna mängu astuvad ka pangad (kirjutise autori seisukoht).

Sooviavaldusi hakati koguma juba mullu kevadel, üldskeemi joonistas välja majandus- ja kommunikatsiooni ministeerium. Kõneleja tunnistas ausalt, et kui maamaja juhtub olema keset suuri põlde, ei ole selle liitmine IT jaotusvõrguga otstarbekas. Kõigepealt omanikule. Esineja andis teada, et maaelanike sooviavaldusi kodu-internet saada võetakse vastu ka praegu. Suuri tegusid hakatakse tegema uuel, 2019.aastal.

Kõige olulisemaks teemaks osutus muidugi valla arengukava ja eelarve strateegia kinnitamine. Kaante vahele sai töö, mida mullu märtsis alustasid spetsiaalsed töörühmad. Vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks kinnitas, et teksti kohendamisel võeti arvesse kõik, mis piirkonnakogudes ja vallaelanike avaldustes esile toodud oli.

Elurõõmus noor osakonnajuhataja oskas teha oma etteaste ka emotsionaalselt meeldejäävaks. Kaameramehega koos käidi „Murumuna“ lastealas ja küsiti lastelt otse – millisena nad näevad tulevikus Elva valda. Suurima emotsiooni kutsusid esile taotlus ehitada vallakeskusesse lõbustuspark ja istutada Elvasse puu, mille otsas kasvaks raha.

Arengukava ja eelarvestrateegia kehtestamise määruse poolt hääletasid   (ikkagi juba VOLISes) 18, vastu olid 2 ja erapooletuks jäid samuti kaks volinikku. Volikogu kinnitas ka lisaeelarve. Seda on kogunenud 180 000 eurot, millest 100 000 eurot otsustati jätta reservi.

Kinnitati ka valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise üldreeglid (abivallavanem Heiki Hansen) ja valla eelarvest tegevustoetuste taotlemise ja eraldamise kord (abivallavanem Marika Saar). Toetusi jagatakse mitmes erinevas kategoorias, aktsepteeritakse vaid ühe kategooria taotlust. Neid palutakse esitada kuni 1.novembrini.

Enne valdade ja Elva linna ühendamist eksisteeris kalmistu andmekogu vaid Elvas ja Rannu vallas. Esmaspäevasel istungil võttis uue valla volikogu otsuse kehtestada ühine ülevallaline kalmistute andmekogu ja kinnitada selle põhimäärus.

Muudeti MTÜga Hellenurme Mõis sõlmitud lepingut, kuna selle ühingu hoole all olnud eralasteaed läheb üle valla valdusse ning Rõngu lasteaia filiaaliks. Sellega seoses muudeti ka Rõngu lasteaia „Pihlakobar“ põhimäärust. Aktsepteeriti Nõuni Külaraamatukogu töö lõpetamist. Selgitati tehnilisi üksikasju seoses koolibussi kasutamisega. Volinike hulgast kostus humoorikas ettepanek – et vältida sekeldusi sõidu eest maksmisega, värvida koolibuss siniseks!

Kalju Hook

 

 

Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.

Sarnased artiklid

Back to top button
Close
X