Kohalik VõimValla uudised

Elva vallavolikogu kinnitas arengukava ja eelarvestrateegia

Pressiteade
02.10.2018

Elva vallavolikogu kinnitas arengukava ja eelarvestrateegia 

Esmaspäeval, 1. oktoobril kinnitas Elva vallavolikogu valla arengukava aastateks 2019-2025 ja eelarvestrateegia aastateks 2019-2022. Järgneva kuue aasta olulisteks väljakutseteks on atraktiivse elukeskkonna loomine, elanike juurdekasv, looduslike eelduste ja soodsa asendi ärakasutamine turismi- ja puhkemajanduse arendamiseks ning töökohtade loomine ja hoidmine kogu vallas.

Elva vallavolikogu esimehe Maano Koemetsa sõnul tähistab arengudokumendi jõustumine ühte üleminekuaja lõppu, edaspidi on eelarve ja investeeringuprojektide aluseks kuue erineva omavalitsuse arengukava asemel ühine visioon ja eesmärgid. „Elva valla arengukava protsess on olnud ka suur samm edasi kohaliku demokraatia arendamisel, ühinemisjärgsete erisuste ühtlustamisel ja valla inimestes ühtsustunde tekitamisel. Kava koostamine on olnud piirkondi ühendav ja koostööd süvendav. Arengukava on Elva valla nägu, positiivne on see, et  erinevate valdkondade tegevused ja investeeringud on tasakaalus.“

Elva valla arengukava protsessi eestvedaja Kertu Vuks rõhutas, et eesmärk on olnud jõuda võimalikult paljude valla elanikeni. „Inimesed on arengukava protsessis väga aktiivselt kaasa löönud, oleme viinud läbi rahvakoosolekuid nii ideekorjeks kui arengukava eelnõu tutvustamiseks. Järgnevateks aastateks seatud eesmärkidest tasub esile tuua ettevõtlusõppe rakendamist koolides, eakate ja puuetega inimeste aktiivset integreerimist ühiskonnaellu,  loomemajanduse ja sporditurismi arendamist, aktiivset kogukondade kaasamist  ning avatud valitsemise põhimõtete rakendamist. Raamatukogude arendamine – näiteks Rõngu kogukonnakeskuse loomine- on samuti üks põnevamaid lähiaastate projekte.“

Elva valla eelarvestrateegia kavandatud investeeringute maht aastateks 2018-2022 on 26,3 miljonit eurot. Investeeringutest planeeritakse laenu arvelt ellu viia 16,2 miljonit eurot ehk 61,7%. Suurimad investeeringuobjektid järgnevatel aastatel: Elva linnasüdame kaasajastamine, Elva jäätmejaama rajamine, Elva spordihoone ehitus, Puhja ja Rannu kooli ning Elva Gümnaasiumi Puiestee tänava õppehoone kaasajastamine, Kentsi paisjärve arendamine, Rõngu kogukonnakeskuse ehitus, Käärdi lasteaia ehitus ning erinevad investeeringud teedesse ja tänavatesse.

Elva valla visiooniks on: „Elva vald on külalislahke ja abivalmis, inimestele ning ideedele avatud, parima elu- ja ettevõtluskeskkonnaga vald, kus väärtustatakse head haridust, rikkalikku kultuuri ja sporti.“

Lisainfo:
Kertu Vuks
arengu- ja planeeringuosakonna juhataja
telefon: 5813 7086
kertu.vuks@elva.ee

Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.

Sarnased artiklid

Back to top button
Close
X