Kohalik Võim

Möödunud nädal vallavalitsuses

Elva vallavalitsuse Nädalakiri 21.-26. 05. 2018

21. mail toimus vallavolikogu istung Rõngu vastrenoveeritud rahvamajas. Volikogu istungi videosalvestust saab järele vaadata: SIIT, abivallavanem Marika Saare ettekanne vallavalitsuse tööst on leitav SIIT.
HARIDUS, KULTUUR JA NOORSOOTÖÖ
Mare Tamm ja Karmen Moont osalesid 20.-21.mail koolitusel “Miks ja kuidas viia läbi strateegilist planeerimist kultuurivaldkonnas?”. Teisel päeval osales ka abivallavanem Marika Saar. Koolituse korraldas Tartumaa Omavalitsuste Liit, lektor Ragnar Siil.
Elva Gümnaasium ja Enics Eesti AS vahel sõlmiti 25. mail koostööleping, mille järgi saab uuest õppeaastast alates rahvusvahelisest elektronikatoodete ettevõttest Enics Elva Gümnaasiumi mehhatroonika valikaine elektroonikakursuse praktikabaas.
Reedel, 25. mail algasid Rõngu kihelkonnapäevad, 26. mai tihedast ja meeleolukast programmist said osa ka volikogu esimees Maano Koemets, allavanem Toomas Järveoja ja abivallavanem Marika Saar.
SOTSIAALVALDKOND
Puuetega inimeste eluaseme kohandamise toetuse taotlusvoor
Erivajadusega Elva valla elanikel on võimalik taotleda oma eluaseme kohandamiseks toetust. Eluruumi kohandamise raames toetatakse puuetega inimeste liikuvusega seotud toimingute, hügieenitoimingute või köögitoimingute parandamist. Avalduste esitamise tähtaeg oli 15. mai 2018, tähtajaks laekus 21 taotlust. Alates 22. maist algavad taotlejate juures kodukülastused koos ITAK-i nõustajaga selgitamaks taotletud kohanduse vajadust ja hindamaks kohanduse teostamise võimalikkust. Projekti esitamise kuupäev on 15 .juuni.
ELUKESKKOND
Rannahooaeg on alanud, ametlikult avatakse Verevi rand 1. juunil
Verevi ja Arbi järve rannaliiv on sõelutud ja liiva on ka juurde toodud, tehtud on purde parandustööd, pinkide värvi värskendus. Järgmisteks töödeks on kaardistatud on ka teised valla ujumiskohad.
ARENGUKAVA
Rahvakoosolekud
Ajavahemikul 2.–22. maini on toimunud rahvakoosolekud Puhjas, Rannus, Rõngus, Elvas,Annikorus ja Hellenurmes Rahvakoosolekute eesmärk oli tutvustada kohalikele elanikele arengukava protsessi ja üheskoos arutada piirkonna probleemide üle. Puhja rahvakoosolekul käsitleti lisaks arengukava teemadele ka Puhja pargi olukorraga seonduvat. Rannu rahvakoosolekul selgitati võimalusi Rannu alevikus tulevikus kaugkütet kasutama hakata. Elvas toimunud rahvakoosolekul tutvustati kohalikele elanikele Kesk tänava projekti. Peamised probleemkohad, mis pea kõikidel rahvakoosolekutel välja toodi, on spordirajatiste rekonstrueerimise vajadus (staadionid), teede ja tänavate korrashoid, ühistranspordi korraldus, matkaradade, parkide ja loodusradade hooldus ning vajadus kergliiklusteede järele.
Arengukava koostamise protsess jätkub laekunud ettepanekute ja arutelude põhjal arengukava teksti koostamisega, valmimisel on ka rahvastikuprognoos. Hiljemalt augusti lõpus esitatakse arengukava esialgne versioon volikogule ning seejärel toimuvad uued arutelukoosolekud kõikides piirkondades.
VARIA
Infopäev vallavalitsuse töötajatele
24. mail toimus Tartumaa Tervisespordikeskuses infopäev vallavalitsuse töötajatele, kus anti ülevaade suurematest käsilolevatest töödest ja arutati seminari vormis, kuidas parandada vallavalitsuse sise- ja väliskommunikatsiooni.

Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.

Sarnased artiklid

Back to top button
Close
X