HaridusKogukondValla uudised

Elva Gümnaasium kutsub teadmisi omandama

9. klasside lõpetajatel on kätte jõudmas otsustavad ajad – peagi on tulemas põhikooli lõpueksamid ning juba märtsis saab jõudu katsuda Tartu linna gümnaasiumite ühiskatsetel.

Enne kui suurde linna minna, tuleks silmad lahti hoida ka koduvallas. Kindlasti väärib kaalumist, kas mitte jääda kodukohale lähimasse kooli kui sellega kaasneb aja ja sõiduraha kokkuhoid ning mis peamine – siit võib saada sama hea hariduse kui mujalt.

Elva Gümnaasium pakub alates sügisest 2018 uusi võimalusi nii õppekorralduses kui ka õppekavas. Siiani humanitaar-, reaal- ja kodanikukaitse õppesuunda panustanud gümnaasiumi õppekava viiakse üle  moodulitele. Taoline õppekorraldus võimaldab õpilasel endal kokku panna huvidele vastava õppekava, õpetab otsuseid langetama ning oma valikuid läbi mõtlema. Moodulõppega tuleb kokku puutuda ühel või teisel viisil edaspidi ka ülikoolis.

Elva Gümnaasiumi õppekavas on alates sügisest üheksa moodulit, igas moodulis on kuue kursuse mahus õppeaineid. Õpilane, kes soovib Elva koolis gümnaasiumihariduse omandada, peab riiklikele ja kooli poolt kehtestatud kohustuslikele kursustele valima lisaks kaks moodulit. Juba kooli sisse astudes märgib noor oma eelistused moodulite osas ning arvestab paraku ka võimalusega, et olenevalt asjaoludest ei pruugi esimene valik käiku minna. Mooduli avamist takistav asjaolu võib olla üksnes õpilaste, kes seda on valinud, väike arv. Moodul avatakse, kui selle vastu on huvi vähemalt kümnel õpilasel.

Päris uus moodul teiste seas on draamamoodul (õpitakse üldisemalt sissejuhatust draamasse, teatrikujundust, tulemas on improteatri kursus ning koostöös Elva LendTeatriga algavad praktilised draamatunnid ning tuuakse välja  lavastus).

Uus on mehhatroonika moodul (õpitakse programmeerimist, koostöös Eesti Lennuakadeemiaga läbitakse drooni kokkupanemise kursus, visandatakse tootearendusprojekt, õpitakse materjalide töötlemistehnoloogiat ning tehnilist mehaanikat).

Siiani populaarne kodanikukaitse õppesuund ei kao kusagile- endise õppesuuna ained on jagatud kodanikukaitse alus- ja süvamoodulisse. Kodanikukaitse moodulite õppeainete hulgas on enesekaitse, riigikaitse kursused, vetelpääste ning Päästeameti kursus, laskmisõpetus, topograafia, juhtimise ja suhtlemispsühholoogia kursused ning välilaager).

Jätkame ka loodusainete mooduli (põhirõhk on bioloogiakursustel, geoinformaatikal jne), reaalainete mooduli (erinevad füüsika ja keemiakursused), humanitaarmooduli (kirjanduse, kunsti, ajaloo ja meediakursused) ning võõrkeelte mooduliga (esialgu soome või saksa keel).

Elva Gümnaasium teeb erinevate õppeainete osas koostööd Tartu Kõrgema Kunstikooli, Päästeameti, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste, Politsei- ja Piirivalveameti ning Kaitseliiduga. Nimistusse lisanduvad Eesti Lennuakadeemia ning Eesti Maaülikool.

Käivitamisel on kaks spordimoodulit koostöös FC Elva ja Tartu Ülikooliga. Spordimoodulite avamine selgub kevadel, seega tuleks hoolikalt jälgida reklaami ja kooli kodulehte.

Ka valikainete osakaal suureneb. Elvas on mitmeid erialaspetsialiste, kes on valmis kooli panustama. Sellest aastast pakume vallaarhitekst Jaanika Saare eestvedamisel sisearhitektuuri kursust, jätkub koostöö Autosõit OÜga, kohalik pastor Peeter Tamm veab religiooniteemalist valikkursust ning kooli õpetajad on valmis pakkuma erinevaid kodunduse, Elva ajaloo, teadusteatri, projektijuhtimise, õpilasfirma loomise ja muid põnevaid kursuseid. Traditsiooniliselt jätkab neidudekoor.

Elva Gümnaasium läheb sügisest üle perioodõppele ning osalistele paaristundidele gümnaasiumiastmes. Perioodõpe võimaldab õpilastel kontsentreeruda  korraga vähematele õppeainetele ning aitab loodetavasti kaasa ka õpimotivatsiooni tõusule.

Õppimisvõimalusi Elva Gümnaasiumis tutvustame oma õpilastele 7. märtsil, ümbruskonna koolides 19.- 29. märtsini.

Alates 26. märtsist kuni 10. aprillini saab kooli kodulehel registreerida vestlusele Elva Gümnaasiumisse. Sisseastumisvestlused toimuvad 18. aprillist kuni 24. aprillini.

Elva Gümnaasiumi koolielu on põnev – toimib aktiivne õpilasesindus, toimuvad ainenädalad ja korraldatakse erinevaid üritusi. Elva Gümnaasium tunneb uhkust vabariiklikku tõlkevõistluse üle, mida korraldatakse meie koolis,traditsiooniks on kasvamas kodanikukaitse õpilaste maastikuüritus “Tornist torni”. Loodusainete raames käiakse aktiivselt erinevatel loodusprogrammidel ja töötubades. Elvas on suurepärased võimalused sportimiseks, siin saab valida sobiva trenni või käia muusikakoolis.

Elva Gümnaasiumil on tore traditsioon alustada õppeaastat üheskoos lauluväljakul.

Loodame Sind, Elva valla noor, näha kooli sisseastumisvestlusel ning 1. septembril kooli rongkäigus! Kodukohta ja kodukoha kooli hindame ja väärtustame, kui me seal õppida või töötada tahame. Ootame Sind Elva Gümnaasiumisse teadmisi omandama!

Eve Saumets

Elva Gümnaasiumi 7.- 12. klasside õppejuht

Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.

Sarnased artiklid

Vaata veel lisaks
Close
Back to top button
Close
X