Kohalik VõimValla uudised

Elva Vallavalitsuse nädal 12-18 märts

HARIDUS , KULTUUR JA NOORSOOTÖÖ

Abivallavanem Marika Saar, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Mare Tamm ning haridusspetsialist
Triin Kaaver külastasid Murumuna lasteaeda ning viisid läbi arenguvestluse direktoriga. Nüüdseks on
kõigi Elva valla haridusjuhtidega arenguvestlused läbi viidud. Vallavanem Toomas Järveoja osales Puhja lasteaia lapsevanemate koosolekul, kus arutati Puhja lasteaia bussiringi korralduslikku poolt.
Reedel oli Elva Noortekeskuse uute ruumide avatud uste päev. Uute ruumidega tutvusid ka Elva
vallavanem Toomas Järveoja ja abivallavanem Marika Saar ning haridus- ja kultuuriosakonna
töötajad. Valitsuse liikmed pidasid noortega maha kabelahingu. Abivallavanem Marika Saar ja vallavanem Toomas Järveoja külastasid pühapäeval Tartumaa tantsupidu „Vaba sada“, kus esinesid ka Elva
valla rahvatantsukollektiivid.

SOTSIAALVALDKOND

Abivallavanem Marika Saar, sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Milvi Sepp ja sotsiaalnõunik Eva
Kuslap külastasid esmaspäeval Puhja, Käärdi ja Elva päevakeskusi, et tutvuda ruumidega, kaardistada
pakutavad teenused ning rääkida võimalikest päevakeskuste arengutest. „Käärdis ootas meid soe
vastuvõtt ligi 20 päevakeskuse külastaja poolt, Puhjas kohtusime maanaistega ning Elvas sattusime
kohale koroonamängu ajaks,“ jagas muljeid abivallavanem Marika Saar.
Puuetega inimesed pakkusid ideid arengukavasse

Abivallavanem Marika Saar ja sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Milvi Sepp kohtusid teisipäeval
linnaraamatukogus Elva Puuetega Inimeste Ühingu esindajatega. Arutati sotsiaaltranspordi võimalusi,
hoonetele ligipääsetavuse parandamist, sotsiaalprogrammides osalemist, puuetega inimeste
tööhõive ja paljudel teistel teemadel. Ühingu esindajad andsid oma panuse Elva valla arengukava
ideekorjesse.

ELUKESKKOND

Ujula-spordihoone ehitusest. Teisipäeval toimunud vallavolikogu spordikomisjoni peateemaks oli ujulaga spordihoone maksumus. Spordikomisjon analüüsis Elva ujula- spordihoone ehitushinna kalkulatsiooni ja arutas, kuidas projektiga edasi liikuda. Vallavalitsus asub koostöös projekteerija ja kalkulatsiooni koostajaga otsima
võimalusi hoone ehitushinna vähendamiseks. Aprilli volikogusse esitatakse ülevaade Elva valla
investeerimis- ning laenuvõimekusest.

ARENGUKAVA

Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia 2019-2025 loomise protsess on alanud. Avasime on nö
piirideta ideekorje, kuhu ootame kõigi valla arengust huvitatud inimeste ideid ja soovitusi. Kõigil on
võimalus kaasa lüüa ja oma arvamus esitada, vastates kolmele küsimusele valla veebilehel
www.elva.ee. Ideekorjed arengukavasse toimuvad ka volikogu komisjonide ja piirkonnakogude
koosolekutel, kohtumistel valla allasutustes ja MTÜ-de ning teiste piirkonna esindajatega.

PIIRKONNAKOGUD

Teisipäeval toimunud Rõngu piirkonnakogu koosolekul Rõngu raamatukogus osales volikogu esimees
Maano Koemets ja abivallavanem Mikk Järv. Piirkonnakogus tutvustati kogukonnamaja projekti, valla
eelarvet ning arengukava koostamise protsessi ja viidi läbi ideekorje arengukava koostamiseks.
Vastati paljudele küsimustele. Neljapäeval toimunud Puhja piirkonnakogu koosolekul osales
abivallavanem Mikk Järv. Piirkonnakogus räägiti eelarvest, Puhja soojamajanduse arengukavast,
tutvustati arengukava koostamise protsessi ning viidi läbi ideekorje arengukavasse.

VARIA

Valla sümboolika. Sümboolika komisjon kohtus esmaspäeval ning vaatas üle parandatud kavandid „Siker“ ja „Tasakaal“. Komisjon otsustas, et töö “Tasakaal” esitatakse Elva vallavolikogule põhimääruses kinnitamiseks.
Vapj, lipu ja logo kavandi ning sümbolite loo leiab: http://elva.ee/sumboolika

Komisjoni arvates on töö “Tasakaal” konkursile esitatud töödest üks vähestest,
mis lõi uuele ühendvallale täielikult uue “märgi”. Kolmjalg ehk triskele on
sümbolina ainult positiivse kuvandiga. Kaks põimuvat triskelet moodustavad kuut
valda ühendava nö. ratta, kus kõik punktid on võrdselt olulised. Ka valla veebis
arvamust avaldanud inimesed eelistasid tööd “Tasakaal”.

Elva linn 80

Kogunes Elva valla visioonikonverentsi korraldusmeeskond. Konverents toimub 4. mail Elva linna 80.
sünnipäevanädala raames. Kutsume kõiki üles pakkuma lahedaid ideid ja ettepanekuid
sünnipäevanädala rikastamiseks. Ootame teie ideid e-posti aadressil eeva.kumberg@elva.ee.
Eesti Linnade-Valdade Päevad juhtidele ja spetsialistidele
14.-15. märtsil said Elva vallajuhid ja osakondade juhatajad ning spetsialistid osa tihedatest
koolituspäevadest hariduse ja kultuuri, maa- ja keskkonna, energia- ja veemajanduse; sotsiaal-ja
tervishoiuvaldkonnas, aga ka juhtimise, eelarvepoliitika, riigihangete, IKT ja õigusvaldkonnas jne.
Loengute ja seminaride vahel jagati kogemusi ja vahetati mõtteid kolleegidega üle Eesti.

Eeva Kumberg

Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.

Sarnased artiklid

Back to top button
Close
X