HaridusKohalik VõimNoored

PRESSITEADE: Elva vald loob tugivõrgustikku laste ja perede heaolu toetamiseks

Elva valla pressiteade

28.02.18

Täna, 28. veebruaril kell 11 algab Palupera koolis visioonipäev “Mida teha, et Elva valla lapsed ja pered oleksid toetatud?” eelkõige erivajadustega laste ja nende perede toetuseks.

Koostöös Tartumaa Rajaleidja esindajatega toimuvale visioonipäevale on kutsutud Elva valla koolide ja lasteaedade juhid, tugispetsialistid, lastekaitse- ja haridusspetsialistid ja teised partnerid, kes tegelevad laste ja perede heaolu tagamise ja toetamisega.

“Meie eesmärk on luua Eesti kõige paremini läbi mõeldud ja toimiv tugisüsteem laste ja perede heaolu tagamiseks. Koostöös loodame märgata võimalike abivajajaid senisest varem ja teha tulemuslikumat ennetustööd,” rõhutas Marika Saar.

Visioonipäeval arutatakse, mis on hetkel kõige suuremad murekohad ja märgitakse maha hästitoimivad tugipunktid. Hetkeolukorra kaardistamisele lisandub uute ideede kogumine ja visiooni kujundamine. Kogutud mõtetest saab otsene sisend ka arengukavasse.

Tulevikku kavandades lähtutakse kaasava hariduse ideest ja püütakse mõelda raamidest välja, et leida lahendusi kõigi abi vajavate väikeste inimeste heaks.

Elva vallas sirgub 2018. aasta 1. jaanuari seisuga 2824 last (vanuses 0- 18), nendest on puuetega lapsi 200. Koolides ja lasteaedades töötab 16 tugiisikut, lisaks abiõpetajad lasteaedades ja õpetajate abid, kes toetavad mitut last/õpilast rühmas.

Lisainfo: Marika Saar, abivallavanem, tel 5227013

Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.

Sarnased artiklid

Vaata veel lisaks
Close
Back to top button
Close
X