AjaluguElva linnKongutaRõnguSündmused

Meestest, kes viidi teadmatusse – kogutakse Tsernobõli fotosid

Aprill 1986. Täna ei anna ühestki otsast plahvatust Tšernobõli tuumajaamas juubelihõnguliseks pidada. Aga nimetatud katastroofi traagika koputab iga aasta, kuu ja päev asjaosaliste südamele.
Jah, tänavu mais mingit juubelit ei tule, korraldatakse aga, kui katastroofi veel elus olevad likvideerijad või nende sugulased kaasa aitavad, toona teadmatusse viidud meeste piltide kogumine. Asja eesotsas on meie kandis Rannu mees Aare Uind (uind@hot.ee, tel.551 44 11), MTÜ Gamma juhatuse aseesimees. Pildid on kavas üle anda Eesti Rahva Muuseumile. Hetkel on üle paarisaja pildi juba hoiul Pärnu Muuseumis. Piltide kogumise algatajad teavad, et see pole lihtne ettevõtmine. Oli juhtumeid, kui likvideerimistööde käigus võeti osa pilte ja fotoaparaate ära. Kuid osa neist jäi meestele ka alles.

Miks on asjaga kiire?
Väga paljud tšernobõllased on juba saanud võõraste vigade tõttu manalameesteks ja teispoolsusse võib neid lahkuda iga jumala päev.
Miks me oleme sunnitud rääkima vigadest?
Aga seepärast, et Tšernobõli tuumaelektrijaamas aset leidnud katastroof oligi terve rea ränkade vigade tagajärg. Trükisõnas on nendest piisavalt palju kirjutatud.

Eestist viidi 1986st kuni 1989.aastani katastroof tagajärgi likvideerima 4883 meest, kõik vanuses 25 kuni 45 aastat.
Hiljem, kui juba vahetusi korraldati, toodi ja viidi likvideerijaid ka Tapa, Ämari ja Riia lennuväljade kaudu Ovrutši ja Tšernigovi sõjaväelennuväljadele, kust edasi viidi autodega väeossa.

Eesti territooriumil formeeriti kaks ajutist väeosa – Jõhvi tsiviilkaitsepolk (s/o 75222) ja Pärnu keemiapolk (s/o 93902).
Kui Jõhvisse kokkutoodutele hakkas juba välisraadiost või kusagilt mujalt koitma, mis juhtunud on ja kuhu nad saadetakse, siis Pärnu reservistid ei teadnud üldse, mis toimub ja kuhu nad lähevad, sest alles aasta tagasi oli korraldatud suur õppekogunemine, millest osavõtnuid ei lubatud tülitada järgnevad viis aastat.
Pärnust liiguti Valgevenesse, Gomeli oblasti Bragini rajooni Kirovi külla, Jõhvist väljunud ešelonid suunati Ukrainasse Ovrutši raudteejaama, kust edasi mindi marssi korras.

Ja nüüd tähelepanu!
Aare Uindi palvel pöördume meie lehe kaudu Rõngus ja Käärdil Hugo Ivaski, Väino Jüri, Rudolf Konevi, Peeter Kroonbergi, Hugo Laatsi,Meeme Leppikuse, Vello Loimu, Leopold Pettai, Toivo Rätte, Ilmar Soe, Tarmo Terraste ja Kalle Villu või nende sugulaste poole,
Konguta kandis elavate Jüri Hansingu, Tõnu Kullamägi, Toivo Külteri, Peeter Panti, Heldur Spilevoi ja Aivar Ülperi poole,
samuti Elvas Andrus Aaviku, Kalju Hanseni, Aleksander Jegelski, Gennadi Jegorovi, Mihhail Jerini, Aarne Jürisoo, Kalev Karu, Rein Kopli, Peeter Hori, Aare Pendi, Väino Rebase ja Tõnu Sammu või nende sugulaste poole – loovutada 1986.aastal Tšernobõlis tehtud fotosid, et need Eesti kõige esinduslikumas muuseumis oleks võimalik rahvale näidata ja ajaloo jaoks säilitada.
Kogutud pildid digitaliseeritakse ja originaalid tagastatakse omanikele.

Elva Elu

Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.

Sarnased artiklid

Back to top button
Close
X