Kohalik VõimValla uudised

Täna alustas Elva Vallavalitsus

Alates 01.01.2018 alustas ametiasutusena tööd Elva Vallavalitsus. Endistes vallakeskustes (Annikorus, Puhjas, Rannus, Rõngus ja Hellenurmes) alustavad tööd teenuskeskused. Kõikides teenuskeskustes jätkavad tööd sotsiaaltööspetsialistid ning alustavad tööd piirkonna koordinaatorid. Piirkonna koordinaatorite ülesandeks on teenuskeskuse töö korraldamine, elanike esmane nõustamine, info kogumine ja edastamine vastavatele spetsialistidele.

Alates jaanuarist 2018 hakkab kehtima uus Elva Vallavalitsuse struktuur, mis koosneb kuuest osakonnast – arengu- ja planeeringuosakond, finantsosakond, haridus- ja kultuuriosakond, kantselei, sotsiaal- ja tervishoiuosakond, vallamajandusosakond. Struktuuris on ka kommunikatsioonijuhi ametikoht. Osakonna juhatajate ja kommunikatsioonijuhi leidmiseks viis vallavalitsus läbi avalikud konkursid.

Arengu- ja planeeringuosakonna juhatajana alustab tööd Kertu Vuks. Kertul on Tartu Ülikooli riigiteaduste bakalaureusekraad ning lähiajal on ta lõpetamas politoloogia magistriõpinguid. Kertul on mitmekülgne avalikus- ja erasektoris töötamise kogemus, viimati töötas ta Elva Linnavalitsuses ühinemise koordinaatorina. Geomedia OÜ töö käigus puutus ta kokku arengukavade, strateegiate kui ka analüüside koostamise ja juhtimisega.

Finantsjuhina alustab tööd Maila Põlluäär. Maila on lõpetanud Eesti Põllumajanduse Akadeemia põllumajandusraamatupidamise ja –analüüsi eriala. Maila on töötanud Orissaare vallavalitsuses pearaamatupidajana, Tähtvere vallavalitsuses finantsnõunikuna ning viimati Tartu Maavalitsuses finantsnõunikuna. Maila on osutanud Konguta vallavalitsusele finantsjuhi teenust.

Haridus- ja kultuuriosakonna juhatajana alustab tööd 11. jaanuarist Mare Tamm. Mare on lõpetanud Tallinna Ülikooli hariduse juhtimise magistriõppe, bakalaureusekraad on tal teoloogias. Mare on töötanud õpetajana nii lasteaias kui koolis, lektorina Tartu Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris. Ta on töötanud õppejuhina Elva lasteaias Õnneseen ja õppealajuhatajana Elva lasteaias Murumuna.

Elva Vallavalitsuse kantseleid juhib vallasekretär Salle Ritso. Sallel on magistrikraad õigusteadustes ning ta on töötanud eelnevalt Elva linnasekretärnina.

Sotsiaal- ja terviseosakonna juhatajana alustab tööd Milvi Sepp. Milvi omab rakendusliku sotsiaaltöö magistrikraadi ning on töötanud alates 1996 aastast Puhja Vallavalitsuse sotsiaalnõunikuna.

Kommunikatsioonijuhina alustab tööd Eeva Kumberg. Eeval on Tartu Ülikoolist ajakirjaniku kvalifikatsioon ning haridusteaduste (andragoogika) magistrikraad Tallinna Ülikoolist. Eeva on varasemalt töötanud kommunikatsioonijuhina Eesti Teadusagentuuris ja Rahvakultuuri Keskuses, kommunikatsioonispetsialistina Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudis. Ta on olnud avalikkussuhete nõunik Kohila Vallavalitsuses ja avalike suhete juht Elva Linnavalitsuses.

Vallamajandusosakonna juhatajana alustab jaanuari keskpaigast tööd Hegri Narusk. Hegri on lõpetanud Eesti Põllumajandusülikooli ökonoomika ja ettevõtluse eriala. Hegri töötab hetkel SA Põlva Arenduskeskuse tegevjuhina ning varasemalt on töötanud  Võru linnamajandusosakonna juhatajana, Tartu Linnavalitsuses ja Keskkonnateenistuses spetsialistina.

2.  jaanuarist alustavad uutel ametikohtadel järgmised ametnikud. Õigusnõunikuna alustab tööd endine Rannu vallasekretär Kaisa-Karoliina Kokk, haridusspetsialistina endine Elva Linnavalitsuse registripidaja Triin Kaaver, vallaarhitektina endine Elva Linnavalitsuse ehitusspetsialist Jaanika Saar, planeeringuspetsialistina endine Elva Linnavalitsuse keskkonnaspetsialist Maarika Uprus, sotsiaalnõunikena endised Elva linna ametnikud Alo Rebane ja Eva Kuslap,  Konguta piirkonna koordinaatorina endine Konguta valla  raamatupidaja-asjaajaja Kerli Rätsep, Rõngu piirkonna koordinaatorina endine Rõngu arenguteenistuse juhataja Ene Joosing, Puhja piirkonna koordinaatorina endine Puhja maanõunik Ede Möldre, Palupera piirkonna koordinaatorina Palupera vallasekretäri abi Maia Kukk.

Oma senistel ametikohtadel jätkavad sotsiaaltööspetsialistid Elo Kasetalu, Ene Sõber, Heli Elbson, Sirje Erm, lastekaitsespetsialistid Eve Jõgi, Hille Deede, Anneli Lepik,  õigusnõunik Margit Kiin, kinnistuspetsialist Daisy Sild, infotehnoloogianõunik Kayvo Kroon, pearaamatupidaja Eve Nõmmemaa, finantsspetsialist Inna Rebane, raamatupidajad Anneli Teder, Antonina Uffert ja Tatjana Žuravljova ning kalmistukorraldajad, bussijuhid, koristajad, majahoidjad, sotsiaalmaja töötajad, hooldustöötajad. Heakorratöötajad asuvad tööle osaühingusse Elva Varahaldus.

Allikas: Elva.ee

Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.

Sarnased artiklid

Back to top button
Close
X