Toimetaja veerg

TOIMETAJA VEERG: Elva linnas valitakse sel nädalal piirkonnakogu

TOIMETAJA VEERG

Olulised sündmused
Alanud nädal tuleb sisutihe. Igatahes selle esimene pool. 5. detsembril peetakse Elva raekojas linnaelanike koosolek. On vaja valida haldusreformiga ette nähtud Elva piirkonnakogu. Nagu meie oma e-lehes juba kirjutasime, valivad Elva linna elanikud ise oma esindajad piirkonnakogusse. Seitse linnaosa pakuvad välja igaüks ühe aktivisti, Kesklinna ja Arbimäge hakkavad esindama kummastki kaks inimest. Koosolek algab kell 18.

Tuletame lugejale meelde pädevused, mis piirkonnakogu saab.

  • Vallavalitsus ja –volikogu hakkavad edastama piirkonnakogule dokumente ja eelnõusid, mis puudutavad konkreetset piirkonda.
  • Piirkonnakogu koostab nende dokumentide ja eelnõude kohta oma
    ettepanekud ja arvamused.
  • Piirkonnakogu teeb omal algatusel vallavõimule ettepanekuid oma tegevuspiirkonna elukorraldust ja juhtimist puudutavates küsimustes, samuti muudatuste tegemiseks valla arengukavasse, aga ka valdkondlikessearengukavadesse ja investeerimisplaanidesse.
  • Vallavõim kooskõlastab piirkonnakoguga valla üldplaneeringu ja arengukavad.

Järgmisel päeval, 6.detsembril kell 10 algab Kultuurikeskuses Lõuna-Eesti turismikonverents. Sellele koguneb huvireiside korraldajaid rohkem, kui ühest maakonnast. Samal päeval on MTÜ-l Elva Puuetega Inimeste Ühing asja vallavanema juurde. Kavas on talle üle anda üks petitsioon.

Ado Reinvaldi meenutades
3.detsembril möödus 170 aastat kirjanik Ado Reinvaldi sünnist. 1903.aastal rentis ta Kraavi talu omanikult praegusel Lauliku tänaval ühe vakamaa ja ehitas kahe aastaga sinna endale kodu. Selle mehe kohta on loodud küllap kõige rohkem legende. On naerdud, tögatud ja ka tema üle uhke oldud. Kohalikud irvhambad kutsusid teda Laulu-Aaduks.Legend võis olla seegi, et Ado ei ostnud oma loomingulise tee algul paberit, vaid kirjutas värsse varuks hoitud katuselaastude peale, kusjuures laastu mõlemale poolele. Viinud laastuga ka oma töid lehetoimetustesse.
See vastab küll tõele, et Ado saatis 1881.aastal maruvenestaja Aleksander III-le kirja, millega nõudis kategooriliselt Eesti kohtute ja koolide keeleks eesti keelt, Eestile oma parlamenti ja mõisamaade üleandmist vaestele. Tsaar jäi Adole vastuse võlgu.
Reinvaldi võib pidada Eesti reklaamitegijate esisisaks – tema peamine sissetulek tuli reklaamtekstidest kangastele, jalanõudele ja grammofonidele.Juba nooremast peast lõi ta ka iseendale eluaegse imidži – luuletaja kandis alati musta talupojakuube ja rääkis ainult mulgi murret.
Elvas lõi kirjanik muistendi „Kalevipoeg ja Töra“. Karl Muru koostatud eesti luule antoloogiasse „Sõnarine“ on valitud üheksa Ado Reinvaldi luuletust.
Reinvaldi elukäik kinnitas veenvalt vana tõde: haridus meest ei riku. Ado sai koolitarkust ainult ühe talve.

 

Foto: Elva Ajajoon

Näita rohkem

Kalju Hook

ajaloolane, ajakirjanik ja tõlk. Töötanud Pärnu Raadios, Õhtulehes, Rahvalehes ja Pärnu Ekspressis. Kaastööd teinud Eesti Raadiole ja Elva Postipoisile.

Sarnased artiklid

Vaata veel lisaks
Close
Back to top button
Close
X