Kohalik VõimValla uudised

ELVA VALLA VOLIKOGU ESIMENE ISTUNG

30.oktoobril toimus Elva Kultuurikeskuses uue valla volikogu esimene istung.
Kohal olid kõik 29 volikogu liiget, sealhulgas ka volikokku valitud riigikogu liikmed Urmas Kruuse ja Toomas Paur.
Ühisel otsusel tutvustati end kokkutulnuile. Publikut oli 60 ringis.
Loeti ette Mari-Liis Vanaisaku avaldus peatada tema volinikukohustused
kuni veebruarini 2018.
Esimese päevakorrapunkti kohaselt esitati kandidatuur volikogu esimehe kohale. Toomas Järveoja (Reformierakond) esitas Rannu senise vallavanema Maano Koemetsa (Sotsiaaldemokraadid) kandidatuuri.

Volikogu liikmed esitasid kandidaadile üsna palju küsimusi:

 • Päevakorras on valida üks volikogu aseesimees. Kas aseesimehi ei võiks olla kaks?
  Vastus: kui soovitakse valida kahte aseesimeest, tuleb see võtta volikogu istungi päevakorda ja esitada vastav eelnõu. Sedapuhku seda tehtud ei ole.
 • Kust võetakse raha, et investeerida nii omaosaluse korras (250 000 eurot) Tervisekeskuse ehitamisse, kui ka kortermajade parklate rajamisse (20 000 eurot aastas)?
  Vastus: investeeringud jäävad volikogu pädevusse, kes neid arutab ja kinnitab.
 • Kas teede lahtilükkamine lumest jääb ka uue valla ülesandeks? Senised valdade juhtkonnad on kõik seda eranditult lubanud.
  Vastus: uues vallas hakatakse lund ära lükkama iga väravani.
 • Koalitsioonileppes on kirjas, et valla igale lapsele ja noorele võimaldatakse tasuta osavõtt ühe huviringi tööst. Miks mitte mitme huviringi tegevusest?
  Vastus: paraku on ka huviringe, kus ei ole võimalik lastele tööd täiesti tasuta korraldada. Tuleb rakendada lapsvanemate omaosalust, näiteks muusikariistade muretsemise osas vmt. Meede on kirja pandud eesmärgil, et huviringides saaks osaleda tunduvalt rohkem lapsi kui seni. 30% lastest on täna veel huvitegevusest väljas.
 • On andmeid, et kaheksast komisjonist, mis volikogu juures tööle hakkavad, on kavas seitsmes neist panna juhtideks koalitsiooni esindajad ehk isikud n.-ö oma kaaskonnast. Revisjonikomisjoni juhtimine planeeritavat anda kellelegi valimisliidu liikmetest. Miks mitte anda mõne komisjoni juhtimine ka opositsiooni esindajale?
  Vastus: komisjonidel tulevad ka aseesimehed, ja nendeks võivad vabalt olla opositsiooni esindajad.

Koalitsioonis on otsustatud, et ühtki esitatud teemat päevakorrast välja ei jäeta, olgu selle pakkujaks kes tahes.

Maano Koemets valiti salajasel hääletusel Elva vallavolikogu esimeheks (18 häät poolt, 10 vastu ja üks kehtetu).

Aseesimehe valimiste puhul tuldi taas välja küsimusega, miks ei võiks volikogul olla kaks aseesimeest. Kuigi leidus volinikke, kes tegid ettepaneku aseesimehe valimised päevakorrast üldse maha võtta, otsustati küsimuse lahendamine edasi lükata.

Elva vallavolikogu aseesimehe kohale esitati kaks kandidatuuri – Peeter Laasiku ja Vambola Sipelga omad.
Aseesimeheks valiti 16 häälega 29st Peeter Laasik.

Kuulati ära ja võeti vastu ka seniste linna- ja vallajuhtide lahkumisavaldused.

Järgmine Elva vallavolikogu istung toimub 7.novembril.

Foto: Elva ajajoon

Sildid
Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.

Sarnased artiklid

Back to top button
Close
X