Arvamus

ARE ALTRAJA: Teha Elvast parim!

RÄÄGIME MISSIOONIST, VISIOONIST JA NUMBRITEST.

Are Altraja
ettevõtja

Elva ettevõtjana ja patrioodina tervitan uue e-ajalehe ilmumist ning jagan sel puhul lugejaga oma mõtteid-seisukohti Elvast ja Elva vallast.

Nendin kohe, et minu ja mu ettevõtete mission on muuta läbi meie poolt pakutavate toodete ja teenuste inimeste elu huvitavamaks, paremaks ja emotsionaalsemaks. Nii lihtne see ongi.
Suur soov on teha Elvast maailma parim linn elamiseks, töötamiseks, puhkamiseks ja
sportimiseks. Tahtmine on teha uue valla keskusest paik maailmas, kus inimesed on positiivsed, rõõmsad ja õnnelikud!
Pakkuge paremat, kuid minu veendumusel toetub Elva neljale mõttelisele sambale. Need on
puhas looduskeskkond, emakeele ja kirjanduse tähtsustamine, muusikakultuuri arendamine ja tuntuse suurendamine ajaloolise spordikantsina.

Täna ei saa enam Elvat ja kogu Võrtsjärve idaäärset ala lahutada – uus vald annab Elva linna senistele väärtustele nii mõndagi juurde. Näiteks Eesti ja Baltimaade tipptasemel põllumajandus- ja kalanduskultuuri, toiduainetetööstuse kultuuri ning tüki laiema loodusturismi mõõtme.
Uskuge või mitte, aga Võrtsjärvest Vapramäeni elavad Eesti ühed kõige energilisemad ja ettevõtlikumad inimesed. Aga ka ühed kõige (enese)kriitilisemad kõige ja kõigi suhtes. Ja see on tuleviku mõttes meie kõige suurem ressurss.

Selline on minu vaade paikkonnale nimega Elva vald.
Tahaks väga ja väga, et see oleks VISIOON, millesse usuvad valla kõik inimesed ja – mis kõige tähtsam – kes liiguvad selle nimel ühises suunas ja rakendavad selleks oma energiat.
Konkurents Eesti piirkondade vahel ei ole tänapäeval enam konkurents rahakottide/eelarvete vahel, vaid see on eelkõige konkurents tulevikuvisioonide ning mõtlemise suuruse vahel. Ja suhtumiste vahel oma elanikesse, ettevõtjatesse ja puhkajatesse.

Mis on kõige selle paremaks muutmise motivatsioon?
See on tuginemine teadmisele, et inimesed (ja koos sellega nende energia, kogukonnale pühendatud aeg ning ka maksuraha) liiguvad sellisesse piirkonda või jäävad sinna pidama, kus on parim ning positiivseim suhtumine ja modernseim, trende arvestav ning ajaloole toetuv visioon ja missioon!
Visioon peab olema füüsiliselt ja reaalselt hästi kommunikeeritud kõigile ja kõikjal. Ja kindlasti mitte ainult valimiseelsel perioodil!

Loomulikult on liikumiseks tulevikuvisiooni elluviimise suunas vaja seada konkreetseid
etapieesmärke ja ka konkreetseid numbrilisi mõõdikuid, mida saavutada ja täita.
Minu arvates võiks Elva ja Elva valla puhul seada sihid järgmiste tippude suunas:
– kasvatagem valla elanike arvu järgneva 4 aasta jooksul 7% võrra ja 8 aasta
jooksul kokku 15% võrra;
-suurendagem valla eelarvet iga aastaga vähemalt 5% võrra. Võtame aluseks Elva linna ja liitunud valdade 2017.aasta eelarved, Seame sihiks kasavatada valla eelarvet 4 aasta jooksul 20%,
– elanike keskmine vanus võiks nooreneda igal aastal 0,5 aasta võrra,
– erakapital peaks aastas valda investeerima raha vähemalt 3 korda niipalju, kui vald ise aastaga investeerib,
– ettevõtetes makstav keskmine palk peaks kasvama aastas vähemalt 5%. Võiksime julgelt kavandada ka uute kõrgepalgaliste töökohtade teket.

– defineerigem puhkajaks isikut, kes peatub Elva linnas suvel vähemalt 2 nädalat, ja loogem tingimused, et selliseid inimesi oleks aastas vähemalt 500 ning nende arv kasvaks iga aastaga 15%,
– võtame meetmed, et linna ja valla vaatamisväärsusi külastaks aastas 100 000 turisti või huvimatkal olevat inimest ja nende arv kasvaks iga aastaga vähemalt 10%. See nõuab, et looksime ja märgistaksime linnas ja vallas uusi turismipunkte (kohti, kus tuirismibuss saab peatuda ja giid saaks jutustada huvitava loo),
– nähkem vaeva, et valla era- ja avalike ettevõtete käive kasvaks aastas kaks korda kiiremini,kui kasvab riigi majanduskasvu keskmine näitaja,
– seadkem sihiks, et valla üldhariduskoolide õpilaste arv kasvaks vähemalt 3% aastas, gümnaasiumiõpilaste arv aga 5% aastas,
– olgem uhked, et vallakeskuses on muusikakool ja taotlegem selle kooli õpilaste arvu suurenemist vähemalt 3% aastas,
– aitame noori spordi juurde. Kasvatame spordiklubide liikmeskonda vähemalt 5 % võrra aastas,
– vallas toimuva arengu valgustamiseks peaks Elva valla pressiesindajad väljastama iga päev vähemalt 1 üleriigilise pressiteate ja/või FB postituse,
– meie PR-ametnikud peaks vaeva nägema, et Elva vald oleks positiivse või vähemalt aruka uudisega rahvustelevisioonis vähemalt 1 kord kuus (suviti kuni 3 korda kuus), arendades vastastikku kasulikku koostööd ETV Lõuna-Eesti toimetusega,
– ärgem häbenegem – kutsugem vähemalt kord aastas valda külla Eesti Vabariigi presidenti ja peaministrit.
Taolisi sihte võime seada rohkemgi.

Kõik see ja eriti inimestega seotud võtmenäitajad aitavad täitudes ja arenedes tuua valda uusi investeeringuid ja seda väga mitmekesistes suundades. Aga ainult inimestega ja inimestele (nii kohalikele kui puhkajatele) me ju oma linna ja valda arendamegi!

Kui eesmärgid paigas ja kogukonnaga kokku lepitud, saame ka hakata otsuseid vastu võtma, mille peale konkreetselt valla vahendeid kulutada. Ja otsuseid tuleb võtta, väga põhjalikult hinnates nende võimalikke tulemusi. Me peame, elanikkonda selge sõnumiga kurssi viies, koos otsustama, näiteks mida on rohkem vaja,
– kas kergliiklusteed Nõoni või spordihoonet ja sellesse ujulat,
-kas kujundada Elva linnas kinnisvaraarenduseks sobivad krundid ja rajada valla vahenditega nende juurde kommunikatsioonid, või asfalteerida teid kusagil olemasolevas elamurajoonis,
-kas on targem korraldada näiteks 5000€ eest valla ettvõtjatele investeeringutele ergutavaid
üritusi või käia tillukese valladelegatsiooniga mujal Eestis või ka välismaal neidsamu investeeringuid sealt kusagilt valda “meelitamas”.
Jne jne!
Ainult võrdluses ja arukalt mõeldes saab valla alati nappe vahendeid kõige efektiivsemalt
rakendada!
Kas meie valla asjamehed teavad kõiki õigete otsuste vastuvõtmiseks vajalikke numbreid?
Väidan, et meie valitsejad ja valitsemise juurde pürgijad ei tea paljusid olulisi näitajad!
Kas me teame, kui palju inimesi külastas meie praegust valda aastal 2016?
Kas teame, kui palju on on olnud viimastel suvedel puhkajaid Elvas linnas?
Kas oleme kursis, kus valla elanikud ja millisel arvul tegelikult tööl käivad – siin- ja sealpool riigipiiri?
Mitu autot näiteks sõidab igal hommikul Tartusse tööle ja kui palju see Tartu autostatud ja autostamata töövõtjate arv aasta-aastalt kasvab?
Autodest veel.
Kui palju autosid sõidab mööda Tartu-Valga maanteed Elvast mööda ja vallast läbi ja kui palju see number on näiteks seoses kaubasõitudega Lätti aastaga kasvanud?
Jne, jne.
Targad inimesed on öelnud, et seal, kus numbreid napib, lokkavad emotsioonid.
Aga emotsioonide juhtimine on palju raskem töö! Emotsioonid võivad inimese väga kergesti viia pessimismini, passiivsuseni, isegi õeluse ja vihani.
Paraku emotsioonide najal ei saa rajada mitte midagi suurt ja positiivset ei Euroopa, Eesti ega isegi valla tasemel.

Valitsemisest ka.
Elva linna ca 5800 elaniku kohta on meil Elva FB grupis 5200 liiget. See näitaja on üks Eesti kõrgemaid!
Viimase kahe aasta jooksul on Elva valitsemine olnud väga kaasaaegne.
Seda eelkõige just sotsiaalmeedia kanalite kasutamise mõttes nii linna-, kui vallavalitsuste ja –volikogude liikmete poolt.
Isegi Konsumi pargi saaga sai tuule tiibadesse suuresti tänu sotsiaalmeediale.
Selles mõttes oli tollest sündmusest palju kasu, kuna digitaalne kommunikatsioon hakkas avaldama otsest mõju linna tulevikule.
Suhtlus ja teemadearendus sotsiaalmeedias, selle keelekultuur ja -stiil ning selgitustase peaks
kindlasti positiivselt hõljuma ka edasi Elva valla tegemiste ja asjaajamiste kohal.
Iga vallavalitsuse ja volikogu liige peaks omama FB kontot ja ta peaks seal kõigepealt ise olema püsivalt aktiivne, et valla elanik saaks tema profiili põhjal teha vajalikke ja reaalseid järeldusi persooni kohta.
Pole sugugi palju tahta, kui vallakodanik soovib juhtpersooniga suhelda otse ja selleks peab tal olema kaasaaegne võimalus.
Ja pole sugugi ka seda palju nõutud, et valla kõik juhtisikud omaks kõrgharidust ja vallavalitsuse kõigil ametnikel oleks ka vastav erialane kõrgharidus.

Kui soovime et valla elanikkond oleks progressiivne ja tulevikkuvaatav
ning seda tulevikku ühel meelel ehitav, peaksid vallajuhid ise vastama nendele kriteeriumidele.
Esitan neile üsna karmid nõudmised:
– vallavolikogu esimees peaks olema ikkagi liidri tüüpi ja homsesse vaatav ning vallavanema korraldusi täitev manager või ellurakendaja peaks olema nooruslik ja füüsiliset väga heas vormis. Mõlemad peaksid olema Elva valla püsielanikud vähemalt 20 viimast aastat, ideaalis aga koguni Elva vallas sündinud ja kasvanud.
– Ka kõik volikogu liikmed peaksid olema Elva valla elanikud. Linnavalitsus peab olema parimate manageride ja kogemustega inimeste kooslus ja raske on uskuda, et neid tuleks heast peast “importima” hakkama.
– Ja kindlasti peaks vallavolikogu ühte jalga astuma, Igatahes mitte kasutama sedasama jalga ainult koalitsiooni alt tooli äralükkamiseks. Võimuvahetusega kaotatakse alati kallist aega. Visiooni elluviimise suunas liikumisega on aga alati maksimaalselt kiire.

Sildid
Näita rohkem

Sarnased artiklid

Back to top button
Close
X