Elva linnLoodus

Kruusa tänava lõpus olev riigimets võetakse enamuses maha

Riigimetsa Majandamise Keskus teatab, et on koostanud Elva Käo ümbruse riigimetsade majandamise kava projekti. Selle raames uuendatakse Elvas Kruusa tänava lõpus asuvad metsaalad läbi lageraie.

Elva Käo mets on väga halvas sanitaarses seisundis. Valdavalt on tegemist lageda alaga, kus surnud ja tuulemurru puud on raiutud sanitaarraie korras pika ajaperioodi jooksul. Et tagada Elva Käo metsa pikajaline püsimine, tuleb siinseid metsi uuendada.

RMK uuendab metsi põhimõttel, et alal saaks kasvama raiutud metsaga vähemalt samaväärne mets ja kohtades, kus see on võimalik, kasutatakse selleks turberaiet.

“Elva Käo metsa vanadest kuusikutest on järel ainult üksikud puud ja tasapisi hakanud ala võsastuma. Kuusikute uuendamiseks Elva Käo metsas tuleb seetõttu kasutada maastikku sobitatud ja kohapealseid olusid arvestavat lageraiet.”, seisab projekti seletuskirjas.

Tööd teostatakse tuleval talvel külmunud pinnasega. Elva Käo kinnistul teostatakse enne raietööde teostamist vääriselupaikade inventuur.

RMK ootab Elva Käo riigimetsade majandamise kava projektile kohaliku kogukonna, elanike ja kohaliku omavalitsuse ettepanekuid aadressile tartumaa@rmk.ee 4. oktoobriks 2021. aastal.

Projektiga on võimalik tutvuda siin – https://media.rmk.ee/files/Tartumaa_Elva_Kao_kava_projekt_2021-09-13.pdf

Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.

Sarnased artiklid

Back to top button
Close
X