Valla uudised

Elva vald tänas sotsiaal- ja tervisevaldkonda panustajaid

15. juunil anti Rõngu rahvamajas üle Elva valla sotsiaal- ja tervisevaldkonna tunnustused. Kokku anti tunnustusi viies kategoorias. 

Aasta laste ja perede heaolu edendaja aunimetuse pälvis SA Elva laste- ja perekeskuse kasvataja Helme Kikkas, kes on keskuses töötanud viis aastat asendushoolduse valdkonnas kasvatajana. „Helme kolleegid on öelnud, et ta on väga energiline, abivalmis ja kohusetundlik kaaslane, kelle peale saab alati kindel olla ning keda saab alati usaldada,“ ütles Elva abivallavanem Marika Saar.  

Helme Kikkasest sai mõned aastad tagasi oma peremaja juht ning tegu on äärmiselt põhjaliku ja oma kaaslasi toetava inimesega. „Tema põhimõte on näha probleemide taga võimalusi ning ta on valmis lahenduste nimel pingutama,“ lisas Saar. 

Aasta sotsiaaltöö edendaja aunimetus anti Elva vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialist Sirje Ermile. Sirje Erm alustas sotsiaaltööd Rannu vallavalitsuses sotsiaalnõunikuna 1991. aastal ning ta on edukalt töötanud sotsiaaltöövaldkonnas 30 aastat. „Sirje on kohusetundlik ja tasakaalukas. Kolleegide arvates on Sirje oma igapäevatöös täpne, põhjalik ning ta on oma pikaajalise kogemuse tõttu ka väga hea nõuandja,“ kirjeldas Saar.  

Sirje Erm on oma pika tööaja jooksul panustanud oluliselt Elva valla inimeste heaolu parandamisse.  

Aasta sotsiaalteo aunimetuse sai Valguta maanaiste selts, mille juhatuse liikmed on Airi Tuulemets, Lea Pung ja Galina Laas. Aunimetus anti Valguta tervisepäeva ja välijõusaali avamise korraldamise eest. 

15. augustil 2020 korraldasid Valguta maanaiste seltsi liikmed mitmekesiste tegevustega tervisepäeva, kus avati tiigi ääres kuue trenažööriga välijõusaal ning tutvustati erinevate seadmete kasutamise kasulikkus lihasgruppidele. „Päeva tegi põnevaks ümber Valguta tiigi toimunud kanuuralli, tontide paraad ning samuti oli kõigil võimalus sõita ponidega ja kasutada trenažööre,“ rääkis Saar.  

Aasta tervisedendaja aunimetuse pälvis Elva kesklinna perearstikeskuse pereõde Karin Tiisler, kes alustas oma erialast tööd kvalifitseeritud õena Elvas 1991. aastal. „Karin Tiisler on abivalmis ja siiras ning ta on oma tööaastate jooksul panustanud oluliselt Elva valla inimeste tervise parendamisse ja aidanud igati kaasa tervisesõbraliku elukeskkonna kujundamisele.“ 

Aasta märkaja aunimetus anti MTÜ-le Hoolekoda, mille juhatuse liige on Kai Räisa.Mittetulundusühingu Hoolekoda liikmed teevad vabatahtlikena tänuväärset tööd ja korraldavad toiduabi jagamist kogukonna abivajajatele Tartu Toidupanga kaudu. Peale selle toimib ka riideabi jagamine. „Oma tegevusega on mittetulundusühingu liikmed toetanud märkimisväärselt ja aidanud igati kaasa laste ja perede heaolu edendamisele ning toimetuleku parandamisele kogukonnas,“ kirjeldas Saar. Mittetulundusühingu juhtmõte on: andmise rõõm on kõige suurem rõõm. 

Elva valla sotsiaal- ja tervisevaldkonna tunnustamiseks oli kandidaate võimalik esitada veebruarikuus. Aunimetuste laureaadid otsustas vallavalitsuse moodustatud komisjon. 

Sildid
Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.
Vaata veel lisaks
Close
Back to top button
Close
X