Valla uudised

Ülevaade Elva Vallavolikogu istungilt

A R E N DADA,
ÜHTLUSTADA,
TÄPSUSTADA!

Pealkiri tuli olümpialogo moodi, aga selline jäi üldmulje esmaspäeval, 27.augustil peetud Elva valla volikogu istungil räägitust küll.

Vallavalitsuse tavakohane ettekanne vahepeal tehtust kuulati ära ka seekord. Opositsioon kriitikat ei teinud.

Kõiki huvitavad muidugi n.-ö inimlikud andmed valla elust – aasta algusest on asukaid juurde sündinud 103, mulla alla pandud 128, otsustanud siia elama asuda 255 ja pühkinud siinse tolmu jalgadelt 229.

Kulud-tulud esitati samuti lühidalt ja numbrites.

Suuremat huvi tekitas toitlustusprobleemi lahendamine valla lasteasutustes. Seda hakkab korraldama SA Elva Teenus. Supil-seebil on juba sihtasutuse juhataja ja raamatupidaja. Taskuraha, 10 000 eurot, on kätte antud. Toitlustamine pannakse käima katseliselt Õnneseenes.

Dušmann OÜ esindajatega peeti vahepeal usinalt läbirääkimisi. Firma oskas lepingut rikkuda ka pärast teadet selle lõpetamise kohta. Pandi pihta osa köögiseadmeid. Sealtmehed esitasid kahjunõude lepingu katkestamise eest, vallavalitsus tõi välja omapoolse vastunõude. Protsess jätkub.

Muidugi huvitavad meid arengud Elva spordihoone rajamisel. Odavamaks saadakse ehitus tunneli ärajätmisega hoone ja gümnaasiumi vahel. Seda hakkab asendama galerii. Projekt saadakse kätte algaval kuul. Uuel aastal võetakse ette Elva turuplatsi renoveerimine.

Volikogu komisjonides on toimunud valla arengukava ja eelarve strateegia eelnõu arutelud. Vastukajad on positiivsed.

Tulevikuvisioon seab (nuidugi üldisemad) sihid õpilasekeskse hariduse arendamiseks, elanike heaolu tõstmiseks ja vaba aja paremaks veetmiseks, parema elu ja ettevõtlussõbraliku ning positiivsema mainega keskkonna loomiseks. Ning muidugi aktiivse kogukonna kujundamiseks, et elanik ei peaks end enam külaliseks omal maal.

Eelarvestrateegia osas seati sihte põhitegevuse alal paremaks tulude ja kulude prognoosimiseks. Nenditi, et tuleb jätta rohkem vahendeid varuks ja teha investeerimisprognoos.

Uus mõiste „sotsiaalhooldusmajad“ seletati lahti kui sotsiaalhooldusaluste koondamine ühte kohta (ehk isegi linnakusse! – K.H.), et säästlikumalt majandada hoolealustele osutatavat abi ja elamispinda. Praegu on olemasolevad korterid ja majad mitmel pool laiali.

Samuti nähakse uuest aastast ette munitsipaalpalgafondi suurendamist. Suurem osa lisarahast on mõeldud kooliõpetajatele nagu riiklikud otsused seda nõuavad.

Valla arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu esitatakse läbiarutamiseks piirkonnakogudele. Avalik väljapanek ja arutelu toimub kuni 12.septembrini. Piirkonniti on koosolekute päevad paigas: 3.septembril Kongutas, 4.septembril Paluperas, 5.septembril Rannus, 6.septembril Puhjas, 10.septembril Elvas ja 11.septembril Rõngus.

Siin on koht, kus piirkonnakogud peavad näitama, et ollakse tõeline osa omavalitsusest ja kantakse asjakohast vastutust.

Seda enam, et volikogu istungil võeti vastu otsus vaadata ümber 2017.aastal linna ja valdade ühinemisel sõlmitud leppega ette nähtud objektide rajamise/parendamise nimekiri. Ettevõtmist põhjendatakse sellega, et kirjapandud objektidest oli mõni teatud kohas päevakorras juba aastast 1999. Vahepeal aga on mitmel pool asjaolud (seoses tervelt 12 detailplaneeringu rakendamisega) oluliselt muutunud.

Vallavolinik Tõnu Aigro reageeris teemale südamesttulnud repliigiga: „Hullumeelne ettevõtmine!“.

 

Dokument on iseenesest väga huvitav. Võtaks kasvõi selle lisa 7. Pealkirjaks „Rahvastiku analüüs ja prognoos“. Koostanud Allan Allik. Saame teada, et 2012.aastal oli vallas 14 871 elanikku, mullu 14 479. Paanikaks, et vald inimestest tühjaks jookseb, pole põhjust.

Saame teada, et praegu on vallas meeste eluiga 73 aastat ja naistel 82 aastat. 2030.aastaks ennustatakse eluea kasvu meestel kolme ja naistel kahe aasta võrra. Aituma sellegi eest!

Aastaks 2023 prognoosib Allan Allik iga naise kohta pool last rohkem. Palju huvitavat sisaldavad ka kõik teised peatükid ja lisad.

 

Volikogu arutas ka kaasava eelarve rakendamist uuel kalendriaastal.

Kui mälu siinkirjutajat ei peta, siis kaasava eelarve idee (Elvas on seda rakendatud juba neli aastat) tekkis sellest, et aasta lõpupoole hakkas jääma eelarve kuludest midagi üle.

Seda huvitavam oli istungil teada saada, et tänavu planeerime kaasavat eelarvet juba ette. Ja täpses summas – 45 000 eurot. Selles pole midagi halba. Vastupidi – idee on saanud uue sisu. Nüüd tähendab see, et just nii suures osas otsustab valla eelarvet kulutada kogukond ise.

Tehti teatavaks protseduuri tingimused. Ettepanekuid konkreetseks kulutuseks võib teha valla iga elanik alates 16.eluaastast. Igaüks võib teha ühe konkreetse ettepaneku. Tegemist peab olema objektiga valla piires ja selle avalikus ruumis. Kulutamiseks pakutav summa ühele objektile ei tohi ületada 15 000 eurot. Seega sõelale jäetakse kokkuvõtteid tehes kolm pakutud objekti.

Ettepanekuid võetakse vastu e-aadressil elva@elva.ee, aga samuti vallamajas ja koolides.

 

Kui vallavolikogu oli kõigis otsustes üksmeelselt nõus ja toetav, siis ühes päevakorrapunktis oldi sama üksmeelselt taotletavale vastu. Nimelt paluti volikogult arvamust geoloogiliste uuringute suhtes Karijärve piirkonnas. Repliikidest selgus, et tegu on kavatsusega alustada uute kruusaaukude kaevamist. Aga neid on sealkandis juba niigi palju. Ja kohalikud inimesed on ettevõtmise vastu.

Nõuete ühtlustamiseks võeti istungi päevakorda Rannu endise vallavalitsuse otsuse tühistamine, mis reguleeris haiguspäevade rahalist kompenseerimist tööandja poolt. Nüüdsest on igas valla piirkonnas selles suhtes ühtsed nõuded.

Ühtlustati valla lasteasutuste põhikirjalised sätted. Edaspidi lubati ühtlustada ka näiteks valla raamatukogude põhikirjad.

Kõige põnevam oli kirjapanija meelest teema juurutada volikogu istungite läbiviimine tarkvaraarenduse VOLIS abil.

See tähendab, et edaspidi (öeldi välja, et juba septembrikuust alates) hakkavad volikogu istungid toimuma nii, et iga volinik võib vabalt istuda kodus ja elektroonselt istungist osa võtta. Sõna saada ja ka hääletada.

Vallavolikogu esimees Maano Koemets teatas, et juba on korraldatud uue süsteemi testimine ning lubas lahkelt, et kui volinikel tekib küsitavusi, korraldatakse enne volikogu septembrikuist istungit veel ka testistung. Eks uue korraga peavad harjuma ka pressiesindajad.

Pakuti ka muud informatsiooni, näiteks Aakre lasteaed-kooli juhataja kohale kuulutatud konkursi tulemustest, Elva muusikakooli uue direktori tööleasumisest jne.

SA Elva Laste- ja Perekeskus sai uuendatud põhikirja. Sellesse lisandusid sätted näiteks koostööst raviasutustega laste tervishoiuteenuse osutamisel.

Kalju Hook

 

 

 

Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.

Sarnased artiklid

Back to top button
Close
X