Kohalik VõimValla uudised

Asutatud sai SA Elva Teenused

Kas sügisest tuleb Elva lastele parem toidulaud?

Meenutan lugejale, et esmaspäeval, 30.juunil, arutas Elva valla volikogu vallavalitsuse ettepanekut luua sihtasutus Elva Teenused, mille ülesandeks saaks Elva valla kooli- ja lasteaialaste kvaliteetne toitlustamine.

Uue juriidilise isiku kohustuste hulka oli pakutud ka valla hoonete haldamine ja hooldamine.

Elva vallavalitsus on informeerinud OÜd Dussmann, et lõpetab alates 16.augustist ühepoolselt lepingu, mis oli sõlmitud 2017.aastal Elva lasteasutustes toitlustamise korraldamise kohta.

Opositsioon asus toona väga jõuliselt sihtasutuse loomist kritiseerima. Argumentideks toodi ligilaudsegi eelarve puudumist, juba konkreetsete isikute üleslugemist tulevase sihtasutuse juhtkonnas jne. Üks volinik koguni leidis, et volikogu tol esmaspäeval lihtsalt mõnitati.

Sihtasutuse loomine hääletati maha.

Vallavalitsusele pandi ülesandeks esitatud dokumendid üle vaadata.

Kolmapäeval, 4.juulil, võttis Maano Koemets valla seadusandliku kogu uuesti kokku. Laste toitlustamise parandamiseks mõeldud sihtasutuse loomine võeti taas päevakorda.

Abivallavanem Heiki Hanson tutvustas muudatusi, mis on kantud volikogu otsuse eelnõusse ja sihtasutuse põhimääruse projekti.

Kuna samade dokumentide alusel kuulub sihtasutuse juhtkonna määramine vallavalitsuse kompetentsi, olid otsuse eelnõusse SA nõukogu liikmetena juba kantud ka nimeliselt Heiki Hansen, Jaana Unt ja Tiina Kivimeister.

Juhatuse liikmena oli eelnõus kirja pandud Terje Korss. Abivallavanem rõhutas, et pr.Korss figureerib juhatuse liikmena ajutiselt, kuna sellele ametikohale kuulutatakse välja konkurss.

Volikogu otsuse eelnõu ja SA põhikirja projekti osas olid tehtud alljärgnevad muudatused:

  • sihtasutus Elva Teenused asub tegevusse kõigepealt Elva linnas. Väljaspool Elvat tulevad SAle järk-järgult samad funktsioonid, kuid mitte enne kui 2019.aastal,
  • välja on jäetud sedastus, et SA võtab ette ka muid tuluüritusi. Mõeldud olid rahvarohked avalikud üritused, kus samuti võib toitlustamist vaja minna. Mahakriipsutamise põhjuseks oli võimalik väärmõistmine, et Elva Teenused hakkabki korraldama toitlustust just kõige tulusamate ettevõtmiste puhul. Põhiülesandeks jääb ikkagi laste toitlustamine lasteaedades ja koolides.

Volinikke informeeriti, et majandus- ja rahanduskomisjon on täiendatud eelnõule oma heakskiidu andnud.

Volikogu istungil tuli vallavalitsuse poolt etteheide kahele volinikule, kes olnud väidetavalt kontaktis OÜga Dušmann ning väljendanud seal mõtet, et Elva vallavalitsuse argumendid lepingu lõpetamiseks on nõrgad.

Volinik Vahur Jaakma avaldas kirglikku protesti, kuna visiit oli leidnud aset lähtudes iga voliniku õigusest probleemi uurida. Ta nimetas etteheidet šokeerivaks ja uskumatuks ülbuseks.

Opositsiooni kahtlustusele, et Elva Teenused saab küll algul õiguse hallata vaid haridusasutusi, kuid hiljem võivad asjad muutuda, vastas Heiki Hansen, et sihtasutuse ülesandeks jääb ainult haridusasutuste majandamine ja haldamine. Ja mitte enamat, sest SA bilanssi neid hooneid ei kanta.

Opositsiooni poolelt pakuti välja ka võimalik situatsioon, et lepingu ühepoolse lõpetamise puhul võib teine pool varasid kinni hoida ja isegi teenuse osutamist jätkata. Vallavanem Toomas Järveoja kinnitas, et OÜ Dušmann käsutuses olev vara ja ruumid, kuhu teenindaja võiks end oletatavasti lukustada, kuulub vallale. Ametliku teatise lepingu lõpetamise kohta on OÜ Dušmann kätte saanud. Firma on teada andnud oma nõusolekust läbi rääkida. Ning juristid, kellega konsulteeritud, ei näe   teisel poolel erilisi võimalusi ka kahjunõudeid esitada.

Küsimusele, kas senine teenusepakkuja võib saada õiguskaitset, vastas vallavanem, et selle tõenäosus on väike. Kahjunõude esitamine ei tähenda õigust teenuse osutamist jätkata.

Esitatud projektide poolt hääletasid 17 volinikku, vastu olid 7.

Niisiis 16.augustist asub Elvas tööle uus asutus – sihtasutus Elva Teenused. Selle ülesanneteks saavad esialgu laste toitlustamine Elva koolides ja lasteaedades ning siinsete haridusasutuste majandamine ja hooldamine. Alates 2019.aastast laieneb SA vastav pädevus üle kogu valla.

Volikogu istungil käis

Kalju Hook

Sildid
Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.
Vaata veel lisaks
Close
Back to top button
Close
X