Kohalik Võim

Elva vallavalitsuse nädalakiri 19.-24. 03.2018

HARIDUS, KULTUUR JA NOORSOOTÖÖ

Huvihariduse konverents

Triin Kaaver ja Karmen Moont osalesid IV huvihariduskonverentsil „Mis tuuled puhuvad?“. Konverentsi avas kultuuriminister Indrek Saar ning ettekanded tegid teiste hulgas ka Urmas Vaino, Võru linnapea Anti Allas ja Riigikogu liige Liina Kersna. Kõige mõjusama ettekande tegi veebikonstaabel Maarja Punak digiturvalisuse teemal ning tema käsitletud teemasid plaanime ka Elva valla noorte hulgas laiemalt tutvustada.

Lasteaia- ja koolijuhtide kohtumise fookuseks oli kaasav haridus. Tartumaa Rajaleidja Piret Tatunts tutvustas põhikooli ja gümnaasiumiseaduse muudatusi tuge vajavate õpilaste osas ning Sverresson OÜ juhataja Liina Lokko rääkis tugiisikuteenusest koolides ja lasteaedades.

Kogunesid Elva valla noorsootöötajad, et rääkida piirkondade noorsootööst, võimalikest koostööprojektidest ning noorsootöö sidususest sotsiaaltööga. Noorsootöötajad andsid oma panuse valla arengukava ideekorjesse.

Traditsiooniks on saanud Elva valla kultuurijuhtide kogunemine ning sel korral oli peateemaks kultuurikollektiivide toetamise põhimõtted.

Algasid Elva valla raamatukogude külastused ja arenguvestlused, esimesed vestlused on läbi viidud Rõngu ja Rannu juhtidega. Vestlused viiakse läbi kõikide raamatukogu juhatajatega aprillikuu jooksul

 

SOTSIAALVALDKOND

Päevakeskuses külas

Eelmisel nädalal külastasid abivallavanem Marika Saar, sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Milvi Sepp ning sotsiaalnõunik Eva Kuslap Rannu päevakeskust, et tutvuda ruumide, tegevuste ja tulevikumõtetega.

Volikogu sotsiaal-ja tervisekomisjoni koosoleku peateemadeks oli ülevaade Elva valla päevakeskustest, sotsiaaltranspordist, erinevatest sotsiaalprojektidest. Arutasime sotsiaaltöötajate tunnustamispõhimõtteid ning komisjoni liikmed andsid oma panuse arengukava ideekorjesse

Rõngu päevakeskuse  15. aastapäev tõi kokku palju õnnitlejaid. Valla poolt viis magusa kingituse vallavanem Toomas Järveoja.

Osaleme Sotsiaalse Innovatsiooni Laboris

Elva vallavalitsus koostöös MTÜ-ga Hoolekoda on osalemas Sotsiaalse Innovatsiooni Labori ja KÜSK-i korraldatud Sotsiaalse ettevõtluse ja teenusedisaini koosloome arendusprogrammis. Programmi eesmärgiks on meeskondades koosloome meetodil avaliku teenuse ja sotsiaalse ettevõtluse ärimudeli disainimine. Arendusprogrammi tulemusena valmib teenuseplaan ja sotsiaalse ettevõtluse ärimudel. Elva vallavalitsusest osalevad programmis Kertu Vuks ja Marika Saar.

 

ELUKESKKOND

Turismi ümarlaud

Teisipäeval toimus esmakordselt Elva valla turismiettevõtjate ümarlaud. Kokkusaamise eesmärgiks oli saada üksteisega tuttavaks ja arutada, millised on Elva valla turismivaldkonna probleemid ja väljakutsed. Esimesel kohtumisel lepiti kokku, et turismivaldkonna ettevõtjate ühise inforuumi loomiseks ja piirkonna turismikaartide ja materjalide loomiseks on vajalik, et kõik vallas tegutsevad ettevõtjad endast teada annavad. Palume piirkonnas tegutsevatel turismi- või toitlustusettevõtjatel endast teada anda (ettevõtte nimi, tegevusala, kontaktid) Elva valla arendusspetsialistile: allan.allik@elva.ee. Lepiti kokku, et turismiettevõtjate kokkusaamised hakkavad toimuma regulaarselt.

ARENGUKAVA

Tartumaa arengustrateegia

Neljapäeval osalesid vallavanem Toomas Järveoja ja arenguspetsialist Allan Allik Tartumaa arengustrateegia toimkonna avakoosolekul, kus arutati strateegia valmimise etappe ja omavalitsuste esindajate kaasamist.

VARIA

Elva Gümnaasiumi lapsed vallavalitsuses

Reedel väisasid vallavalitsust Elva Gümnaasiumi algklasside õpilased. Vallavanem Toomas Järveoja rääkis Elva valla kujunemisest ja vallavalitsuse tööst. Sel kevadel on vallamajas külas käinud kolm lasteaiarühma Elvast ja Peedu kooli õpilased.

 

Koostöökoolitus

Kodukandi liikumine korraldas sel nädalal koolituse „„Kuidas korraldada külade ja valla koostööd?“. Koolitusel anti põhjalik ülevaade uuendatud külavanema statuudist, kogukonna arengu etappidest, erinevates töörühmades rääkisime kaasamise vajalikkusest ning sellest, milline võiks olla kogukondade ja omavalitsuste koostöö Koolitusel osalesid abivallavanem Marika Saar, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks ja kultuurispetsialist Karmen Moont, vallavalitsuse liige Airi Mahla ja volikogu liige Serjoža Smorodin.

Elva linn 80

Kutsume kõiki üles pakkuma lahedaid ideid ja ettepanekuid sünnipäevanädala rikastamiseks. Ootame teie ideid e-posti aadressil eeva.kumberg@elva.ee märtsi lõpuks.

Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.

Sarnased artiklid

Back to top button
Close
X